Met je hond langs langeafstandspaden
Graaf van Hornepad
naar beginpagina

Gids: Graaf van Hornepad, een rondwandeling om Weert 92 km, zie de website. Hier is ook het wijzigingsoverzicht te vinden.

Gelopen: november 2013. zie fotoverslag

Hindernissen en verboden voor honden
Het Graaf van Hornepad bevat geen hindernissen. Er zijn ook geen voor honden verboden trajecten. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat op diverse natuurterreinen het pad door gebieden met vee (grote grazers) voert. De hekken daar omheen bevatten klaphekjes.
In het Weerter Bos moet het omrasterde gebied gepasseerd worden waarbinnen edelherten worden gehouden. De omrastering is passerbaar via grote draaihekken.
In het Grootbroek en Stramprooierbroek moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van wilde zwijnen.
In de natuurterreinen De Krang, Smeetshof en Kettingdijk gaat het pad door natte gebieden over nogal wat houten plankieren waarop tegen uitglijden kippengaas is aangebracht. Op sommige punten is dit gaas echter versleten en is er de kans dat de hond in afgebroken stukjes ijzerdraad trapt.
Op het traject door de Weerter en Budeler Bergen is het lawaai van de schietbanen ten zuiden van Maarheeze zeer indringend aanwezig. Hier moet u rekening mee houden als uw hond vuurwerkangst heeft.
N.B. Ter hoogte van de kruising van het pad met de A2 (kaart 14) is een faunapassage over de A2 en de parallel lopende Anton Philipsweg gebouwd, maar de afwerking is nog gaande. Aan weerszijde van de faunapassage wordt een hek geplaatst. In het weggetje waarover het pad het Weerterbos ingaat zal een veerooster worden aangelegd. Om ruiters en paardespannen te kunnen laten passeren zal hier vermoedelijk ook wel een draaibaar hek worden gemaakt, maar informatie hierover ontbreekt.

Geschiktheid voor de hond
Het Graaf van Hornepad voert heel veel door mooie natuurterreinen waarbij overwegend onverharde en halfverharde paden en wegen worden gebruikt. Afgezien van de paar kilometer door de nieuwbouw van Weert aan het einde van het pad zijn er geen vervelende stukken. Ook buiten de natuurterreinen, waar de hond zoals gebruikelijk, maar vaak met goede reden vanwege vee en zwijnen, aan de lijn moet, is er genoeg gelegenheid om de hond los te laten lopen.

Het Graaf van Hornepad heeft geen obstakels voor de hond en ook zijn er geen voor de hond verboden trajecten. Wel moet op de plankieren in de natte gebieden goed opgelet worden op versleten kippegaas.

Alles overwegende beoordeel ik het Graaf van Hornepad als een zeer aantrekkelijk pad dat zeer geschikt is om met de hond te lopen.

Op- en aanmerkingen en aanvullingen:

naar boven
naar beginpagina

voor het laatste bijgewerkt: 2013-11-14