Met je hond langs langeafstandspaden
Grenslandpad
naar beginpagina

Gids: Grenslandpad, zie de website en ook het wijzigingsoverzicht.

Gelopen: Zomer 2014. Fotoverslagen:
Thorn - Bergen op Zoom
Bergen op Zoom - Sluis

Hindernissen en verboden voor honden

Het gidsje is volledig in het vermelden van de relevante hindernissen (roosters en overstapjes) in de routebeschrijvingen. Het gidsje vermeldt echter niet of de hindernissen "neembaar" zijn voor de hond. Hieronder dan toch een overzicht:

Kaart 3 t/m 5 Vanwege ettelijke overstapjes en vanwege een voor honden verboden traject is in het gidsje op de kaartjes een alternatieve route voor wandelaars met hond aangegeven. Deze route voert geheel over geasfalteerde binnenwegen waar rekening gehouden moet worden met spaarzame auto's en fietsers

Kaart 12: Het traject tussen de wandelnetwerkknooppunten 22 en 23 is verboden voor honden. In het gidsje is een alternatieve route voor wandelaars met hond aangegeven.

Kaart 13: Het traject tussen de wandelnetwerkknooppunten 13 en 77 is verboden voor honden. In het gidsje is een alternatieve route voor wandelaars met hond aangegeven.

Kaart 18: Het meest noordelijke stuk van het natuurgebied Den Inkel is verboden voor honden. Het alternatief is:
--> Waar je op de Blauwhoefseweg na een watergang rechtsaf zou moeten gaan, rechtdoor gaan. Bij een inrit van een parkeerplaats rechtsaf. Op de parkeerplaats komt van rechts het Pad. links aanhouden en asfaltweg oversteken, waardoor je weer op het Pad bent.
<-- Waar je een parkeerplaats over moet steken rechts aanhouden naar uitrit. Linksaf (Blauwhoefseweg). Bij kruising met watergang komt van links het Pad. Blauwhoefseweg blijven volgen, waardoor je weer op het Pad bent.

Kaart 18: Op de Vroondijk, waar de Westerscheldedijk naar links buigt, zou je volgens het gidsje via twee overstapjes de dijk over moeten steken om aan de waterkant van de dijk te komen, of, in de terugrichting aan de polderkant van de dijk. Er is echter een veel betere en aantrekkelijker oplossing om de dijk over te steken. Waar je via een betontrapje het natuurgebied den Inkel verlaat, of, in de terugrichting, ingaat, is er over de dijk een overgang tussen twee hekken door voor voetgangers. Dit leidt tot het volgende alternatief:
--> Waar je via een betontrapje op de Inkeldijk uitkomt, de weg oversteken en via de ter plaatse aanwezige dijkovergang naar de waterkant van de Westerschelde gaan. Hier linksaf over geasfalteerde buitendijkse berm. Na 500 m. scherpe bocht naar links, waar het Pad via een dijkovergang voor voetgangers (in plaats van de in het gidsje genoemde overstapjes) van links op de buitendijkse berm komt. Rechtdoor gaan, waarmee je weer op het Pad bent.
<-- Bij de tweede bocht naar rechts niet via de daar aanwezige dijkovergang voor voetgangers (in plaats van de in het gidsje genoemde overstapjes) naar de polderkant van de dijk gaan, maar over de buitenberm van de dijk door blijven lopen. Bij de volgende scherpe bocht naar links via de daar aanwezige dijkovergang voor voetgangers naar de polderkant van de dijk gaan, de weg oversteken en via een betonnen trapje het natuurreservaat Den Inkel ingaan. Daarmee ben je weer op het Pad.

Kaart 19: Op de Westerscheldedijk tussen punt 19 en de Radarpost bevinden zich volgens het gidsje een hek en een overstapje. Alternatief:
--> Langs het haventje van Waarde rechtdoor en hek voorbij. Waar de dijk een flauwe bocht naar rechts maakt via dijkovergang voor voetgangers naar de polderkant van de dijk gaan. Op de asfaltweg rechtsaf. Bij de radartoren komt via een overstapje van rechts het Pad. Asfaltweg blijven volgen, waarmee je weer op het Pad bent.
<-- Bij de radartoren de weg bliven volgen. Na 300 m linksaf via een dijkovergang voor voetgangers de dijk oversteken. Op de buitenberm van de dijk, waar van links het Pad komt, rechtsaf, waarmee je weer op het Pad bent.

Kaart 31: Volgens het gidsje bevindt zich op het traject tussen de wandelnetwerkknooppunten 93 en 31 langs de hei een wildrooster. Feitelijk bevinden zich daar diverse wildroosters. Maar deze roosters hebben hun functie verloren doordat de hekken ter weerszijden zijn weggehaald en je niet meer over de roosters hoeft te lopen.

Kaart 35: Op de oostelijke oever van de Mark bij het trekpontje bevinden zich twee overstapjes. Mijn hond kon met gemak onder de hekken door.

Geschiktheid voor de hond
Het Grensladpad voert door twee geheel verschillende landschappen: dat van de Zeeuwse zeepolders en dat van het Kempens Plateau. En dat laatste dan in diverse schakeringen: heidevelden, beekdalen, productiebossen, zandverstuivingen en cultuurgronden. Er lijkt dus genoeg landschappelijke afwisseling in het Pad te zitten. Maar doordat je óf dagenlang door het ene landschap trekt, of dagenlang door het andere dreigt toch het gevaar van verveling.
Het Pad voert veel, ook in Zeeland, over onverharde en halfverharde paden en wegen. Op veel plaatsen is het mogelijk de hond los te laten lopen.
Het Grenslandpad kent feitelijk geen voor de hond onneembare obstakels. Wel zijn er een paar voor honden verboden trajecten met redelijke alternatieven.
Bij het traject tussen Sluis en Bergen op Zoom moet er rekening mee worden gehouden dat er kilometers lange stukken in zitten zonder enige schaduw en beschutting. Op zonnige dagen kunnen met name de trajecten over de dijken langs Wester- en Oosterschelde voor een hond dan wel heel erg warm (te warm) worden.
Alles overwegende beoordeel ik het Grenslandpad als een tamelijk aantrekkelijk pad dat heel geschikt is om met de hond te lopen. Maar doe met name het Zeeuwse deel niet in hoogzomer maar in het frissere deel van het jaar.

Op- en aanmerkingen en aanvullingen:

naar boven
naar beginpagina

voor het laatste bijgewerkt: 2014-10-06