Met je hond langs langeafstandspaden
Grote Rivierenpad
naar beginpagina

Gids: Grote Rivierenpad, Wandelplatform 2011, 1e druk, zie de website en ook het wijzigingsoverzicht.

Gelopen: tussen september en november 2011 van Kleef naar Noek van Holland; zie fotoverslag

Trajecten verboden voor honden
Naast het in het gidsje op kaart 38 vermelde traject dat voor honden verboden is, zijn er in de hoofdroute, die zuidelijk van Rotterdam langs gaat, nog twee andere voor honden verboden trajecten, namelijk:

Kaart 22: de Gouderakse Kade. Als alternatief hebben hebben we tussen Nieuwpoort en Ameide de Tiendweg volgens deze route gevolgd. De Tiendweg is over het grootste deel een betonnen landbouwweg, dus met heel weinig gemotoriseerd verkeer en met mooie vergezichten de polder in. Het voordeel van deze route is ook dat je het traject van ruim 1,6 kilometer langs de drukke provinciale weg tussen Schoonhoven en Gorinchem vermijdt. Daarin bemoeilijken hekken ook nog eens het wandelen met de hond.

Kaart 25: Tussen Achterkade en Hei- en Boeicop is de struinroute verboden. Tussen de Bolgerijense Brug en Hei- en Boeicop hebben we daarom volgens deze route gelopen.

De Rottemerenvariant heeft één voor honden verboden traject:

Kaart A10: De Tanthofkade. Het alternatief is door voorbij Natuurkampeerterrein “De Grutto” niet linksaf te slaan maar over het Octave de Coninckpad, c.q. Broertjespad, c.q. Abtswoude 1,5 km door te lopen. Bij de kruising met het fietspad Sintmaartensrechtpad linksaf. Na 1 km bij punt A11 kruising met Tanthofpad linksaf waarmee de officiële route weer wordt opgepakt.

Hindernissen
Het Grote Rivierenpad heeft voor honden maar heel weinig hindernissen, althans wanneer je de hoofdroute zuidelijk van Rotterdam volgt:

Kaart 3: De overstapjes bij de Oranjedijk zijn te vermijden door op de parallel lopende weg te blijven;

Kaart 8: Het klimmen over de hekken bij de Noorddijk kan je vermijden door op de parallel lopende weg te blijven;

Kaart 43: Bij de boerderij 't Veld moeten een paar hekken gepasseerd worden. Toen wij er langs kwamen, kon ik ze open maken. Maar de kans is natuurlijk dat ze niet te openen zijn. Als je dit risico wilt vermijden kan je vanaf station Hemmen-Dodewaard via de Boelenhamse Straat blijven lopen.

Als je de Rottemerenvariant loopt kom je de volgende hindernissen voor honden tegen:

Kaart A1: Bij de overgang tussen de Berkenwoudse Lage Boezem en de Berkenwoudse Hoge Boezem en bij de Tiendweg staan 2 hekken. Ik kon ze met enige moeite los maken (en uiteraard weer dicht maken);

Kaart A3: Tussen de Snellesluis en Nieuwerkerk diverse hekken en overstapjes;

Kaart A11: Op de kade langs de Vlaardingervaart moet over een paar hekjes gestapt worden.

Geschiktheid voor honden
Ik vond het Grote Rivierenpad niet alleen een mooi pad, maar ook een heel geschikt pad om met de hond te lopen, althans als je de hoofdroute zuidelijk van Rotterdam volgt. Daarbij teken ik wel het volgende aan:
Het Grote Rivierenpad loopt veel over binnenwegen en geasfalteerde fietspaden. Doordat ik op doordeweekse dagen in de herfst liep was het recreatieve (fiets)verkeer beperkt. Voorts waren drie dijktrajecten (bij Lent, tussen Tricht en Beesd en westelijk van Schoonhoven) door werkzaamheden voor auto's grotendeels gestremd. Door een en ander kon ik toch op behoorlijk wat plaatsen de hond los laten lopen.

Op- en aanmerkingen en aanvullingen:

naar boven
naar beginpagina

voor het laatste bijgewerkt: 2013-10-26