Met je hond langs langeafstandspaden
Noaberpad
naar beginpagina

Gids: Noaberpad, Nivon 2011, 4e druk zie de website en ook het wijzigingsoverzicht.

Gelopen: tussen eind juni en eind oktober 2015, zie fotoverslag

Hindernissen en verboden voor honden

Kaart 9: In de routebeschrijving (zie wijzigingsoverzicht) is sprake van een overstapje. Dat bevindt zich bij kilometer 55. Het hek naast het overstapje is zodanig dat een hond er makkelijk onderdoor kan.

Kaarten 11 en 12: Zoals aangegeven in de gids, is het traject door het natuurterrein Breedwisch verboden voor honden. Door wijziging van de officiële route ter hoogte van Rijsdam en Sellingerzwarteveen (zie wijzigingsoverzicht) is de in de gids aangegeven alternatieve route niet meer optimaal. Voor een gewijzigde alternatieve route: zie hier.

Kaarten 12 en 13: Zoals aangegeven in de gids, is het traject over het natuurterrein Ter Borg verboden voor honden. Maar ook het traject zuidelijk van Ter Borg langs de Ruiten Aa en het traject zuidelijk van Slangenborg langs de waterzuivering zijn verboden voor honden. Zie voor het alternatief voor deze drie verboden trajecten hier.

Kaart 17: Het traject door het bos en over het veld van het landgoed Scholtenszathe tussen het Scholtenskanaal en het punt waar het Pad aan de noordkant het Oosterbos in gaat is vanwege daar weidende runderen (ik zag er een vervaarlijk ogende stier lopen) verboden voor honden. Ter plaatse is middels markering de omleidingsroute aangegeven:
-> Ga bij de noordelijkste brug in Klazienaveen-Noord rechtsaf het fietspad op langs de Verlengde Splitting. Blijf het fietspad volgen totdat je aan je linkerhand een veld met een vijver bent gepasseerd. Ga dan over onverharde zijweg linksaf. Voor bosrand linksaf met aan linkerhand hek langs veld. Na 200 m komt via overstapje het Pad uit het veld. Ga hier rechtsaf het bos in, en je bent weer op de gewone route.
<- Een paar honderd meter na het passeren van punt 18 verlaat je het bos en kom je aan de rand van een veld. De gewone route gaat via een overstapje het veld in. Negeer het overstapje maar ga linksaf over pad tussen hek en bosrand. Op kruising met onverharde weg rechtsaf. Op kruising met fietspad weer rechtsaf. Het fietspad uitlopen tot aan Scholtenskanaal. Voor het kanaal links af, en je bent weer op de gewone route.

Kaarten 28 en 29: Het heidegebied ter weerszijden van de landsgrens wordt begraasd met schapen. De toegangen zijn voorzien van klaphekjes met daaronder een kort fijnmazig, half dichtgeslibt veerooster. Als je hond al niet op eigen kracht de roosters kan passeren, moet dat met wat hulp zeker lukken.

Kaart 34: De toegangen ter weerszijden van de N732 tot het Oldenzaalse Veen zijn voorzien van klaphekjes met daaronder een kort fijnmazig, half dichtgeslibt veerooster. Zo'n doorgang is er ook aan de zuidelijke toegang van het Oldenzaalse Veen. Als je hond al niet op eigen kracht de roosters kan passeren, moet dat met wat hulp zeker lukken. Het alternatief is om tussen kilometer 218 en de Hoge Boekelweg over de gele wegen oostelijk van het Haagse Bos en het Oldenzaalse Veen te lopen.

Kaarten 64 en 65: Het traject tussen km 401 en de Rijnbrug bij Emmerich is verboden voor honden. Het alternatief is:
-> Ga voor het hek bij km 401 linksaf (Runde Strasse). Eerste weg scherp rechtsaf (Uferhofstrasse). Eerste weg linksaf (Kleysche Strasse). Deze volgen tot aan kruising met drukke verkeersweg (Eltener Strasse). Hier rechtsaf en over het fietspad richting Emmerich. Vlak voor een viaduct over de weg komt van rechts het Pad. Ga onder het viaduct door en je bent weer op de officiële route.
<- Als je onder het viaduct bent doorgelopen dat in het noordelijke verlengde van de Rijnbrug ligt, ga je niet linksaf (bordje "Hunde verboten, auch angeleint!"), maar blijf je over het fietspad doorlopen tot in het dorp Hüthum. Na het passeren van de kerk aan je linkerhand, de tweede weg links (Kleysche Strasse). Aan et einde rechtsaf (Uferhofstrasse). Eerste zijweg links (Runde Strasse). Volg de bocht in de weg naar rechts, aan de voet van een dijk, en je bent bij km 401 weer op het Pad.

Geschiktheid voor de hond
Het Noaberpad is landschappelijk heel erg mooi en voert door een variatie aan landschappen. Het Pad voert weliswaar niet alleen over onverharde voetpaden en zandwegen, maar ook over meestal stille fietspaden en binnenwegen. Daarom is het ook prettig wandelen met je hond. Dat geldt alleen niet voor het zuidelijk einde van het Pad, tussen Spijk en Kleve. Tussen Emmerich en Griethausen loopt het Pad sowieso al 6 kilometer over fietspaden langs drukke verkeerswegen. Daar komt door het hondenverbod op de Rijndijk westelijk van Emmerich nog 2 kilometer bij. Ik geef dan ook in overweging om het Noaberpad in Spijk te eindigen of te beginnen. Eventueel kan je doorlopen of beginnen in Tolkamer, westelijk van Spijk, dat een betere busverbinding met het station in Zevenaar heeft.
Het Noaberpad kent een aantal voor honden verboden trajecten. Daarvoor zijn alternatieven. Behoudens het alternatief voor de Rijndijk westelijk van Emmerich, doen deze nauwelijks afbreuk aan de kwaliteit van het Pad. Met inachtname van de hierboven gemaakte opmerking over het zuidelijk einde van het Noaberpad beoordeel ik het Pad als heel geschikt om met een hond te bewandelen.

Op- en aanmerkingen en aanvullingen:

naar boven
naar beginpagina

voor het laatste bijgewerkt: 2015-10-25