Met je hond langs langeafstandspaden
Pelgrimspad
naar beginpagina

Gidsen:
Pelgrimspad deel 1, Wandelnet 2010, 4e druk, zie de website en ook het wijzigingsoverzicht.
Pelgrimspad deel 2, Wandelnet 2008, 4e druk, zie de website en ook het wijzigingsoverzicht.

Gelopen: tussen maart en augustus 2011 van Maastricht naar Amsterdam; zie fotoverslag.
Tussen Geistingen en Thorn (deel 2, kaart 29) hebben we daarbij de alternatieve route gelopen. dat bood een mooi uitzicht op de plassen/grindgaten aan de ene kant en Kessenich aan de andere kant. De route voert hier over een steenslagweg. De hond kon hier over het algemeen los lopen en ook op diverse plaatsen het water in. Het zag er niet naar uit, dat er spoedig verandering in de situatie zou komen.
Er zijn tussen Geistingen en Thorn drie weggetjes tussen de officiële route en de alternatieve route. Dus je kan de alternatieve route combineren met een bezoek aan Kessenich.
Zoals vermeld waren we in Maastricht begonnen. Over de alternatieve route tussen Visé en Cadier en eer heb ik dus geen informatie.

Trajecten verboden voor honden
Het Pelgrimspad kent nogal wat voor honden verboden trajecten. De trajecten die ik mij herinner van mijn wandeling zijn alle gelegen op deel 1:

Kaart 5: Het oeverland van De Poel en een stukje in het Amsterdamse Bos vanwege grote grazers (met het kaartje in de hand, loop je er zonder problemen omheen);

Kaarten 7 en 8: De Vuurlijn (althans de dijk, niet de parallel lopende weg);

Kaart 8: Fort De Kwakel. Alternatief:
--> bij Y-11110/1 linksaf, Kwakelsepad, na 250 meter rechtsaf, Kerklaan; gaat na 60 meter over in Drechtdijk. Bij huisnr. 55 komt het Pad van links, rechtdoor, waarmee je weer op het Pad bent.
<-- op de Drechtdijk bij huisnr. 55 rechtdoor. Aan het einde voor het water linksaf, Kwakelsedijk. Na brug bij Y-11110/1 rechtsaf, waarmee je weer op het Pad bent.

Kaart 11: Het pad door de polder langs de 1e t/m 3e molen. Alternatief:
--> bij Y-10527/2 rechtsaf in plaats van linksaf, na 50 m linksaf, Treinweg. Aan het einde bij de Oude Rijn linksaf. Na 1300 m, waar Pad via hekje van molenpad komt, rechtdoor, waarmee je weer op het Pad bent.
<-- Waar het Pad bij een klaphek het weiland in gaat, rechtdoor. Eerste weg rechts (Treinweg). Bij eerste zijweg rechts, na 2,5 km, rechtsaf. Na 50 m bij Y-10527/2 linksaf (Kerkvaartsweg) waarmee je weer op het Pad bent.

Kaart 12. De broedseizoenroute is het hele jaar verboden voor honden (het in de gids aangegeven alternatief volgen);

Kaarten 12 en 13: De ringdijk van de Tempelpolder tussen Y-14890 en Y-3803/1. Als alternatief kan de Zijdeweg-Schinkeldijk worden gevolgd.

Kaart 27: Het in het gidsje met alternatief aangegeven stuk bij Giessen.

Op deel 2 van het Pelgrimspad heb ik geen voor honden verboden trajecten getroffen.

Obstakels
Het Pelgrimspad deel 1 kent naast de talloze verboden trajecten ook veel obstakels. Ik herinner mij:

Kaarten 8 en 9: Het jaagpad tussen Vrouwenakker en Bilderdam heeft talloze kleine, deels dichtgegroeide, veeroosters. Het alternatief is op de weg aan de oostzijde van de Amstel te blijven.

Kaart 10: de Hogedijk tussen Papenveer en de Schoutenvaart heeft naast veeroosters een reeks draadversperringen en hekken. Het alternatief is de parallel lopende weg door Korteraar.

Kaart 14: Een hek met overstap op het einde van de Kippenkade bij de Wiericke. Mijn hond kon door een maas in het hek.

Kaart 16: De Steinse Tiendweg westelijk van punt 16 heeft veel hekken. Aangezien ik niet wist of de hekken passerbaar zouden zijn, heb ik hem op voorhand gemeden door de broedseizoenroute te volgen. Begin maart 2013, op een winterse dag, de vogels waren zelfs nog niet aan het nestelen, heb ik de hele Steinse Tiendweg afgelopen, en gekonstateerd dat er overal nieuwe hekken stonden, weliswaar voorzien van overstapjes, maar ook alle makkelijk door een kliksluiting te openen en weer dicht te doen. Maar dat is natuurlijk geen garantie dat een boer zo'n hek niet toch met een touw of ketting op slot zet.....
In het asfaltpad (Grote Lot) tussen de Steinse Tiendweg en de dijk van de Hollandse IJssel bevinden zich twee veeroosters.


Kaart 19: Ter hoogte van Groot-Ammers loopt het Pad over de kruin van de nieuwe Lekdijk. Hier staan hekken. Er zijn twee alternatieven:
1. Volg de (drukke) weg over de oude dijk.
2. Loop beneden de dijk door het dorp:
--> Aan het einde van het graspad van de Tiendweg linksaf. Na 30 m rechtsaf over bruggetje. Door het gras langs sloot. Na 100 m verder over wandel/fietspad (Valkenlaan). Pad gaat na bocht naar links over in woonstraat. Steek bij kruising met Fuutlaan over en blijf weg volgen. Na diverse zijwegen aan linkerkant op kruising met Beatrixstraat linksaf. Na 100 m rechtsaf, Margrietlaan. Gaat over in Wilhelminastraat. Bij kerk linksaf, waarmee je weer op het Pad bent.
<-- In de Kerkstraat tegenover kerk rechtsaf, Wilhelminastraat. Gaat over in Margrietlaan. Aan het einde linksaf, na 100 m rechtsaf, Valkenlaan. Gaat aan einde bij bocht naar rechts over in wandel/fietspad. Na 100 m verder door gras langs sloot. Bruggetje over, linksaf. Na 30 m rechtsaf, graspad op (Tiendweg), waarmee je weer op het Pad bent.

Kaart 22: Langs de Giessendamse Binnenvliet staan enkele hekken en draadversperringen. Alternatief?

Kaart 25: Langs het Kanaal van Steenenhoek staan enkele hekken en draadversperringen. Het alternatief is de verkeersweg te volgen aan de zuidzijde van het kanaal.

Kaart 28: Op de Waaldijk staat een reeks hekken. Het alternatief is om de weg door de polder te volgen.

Kaart 32: Gerekend vanaf het veer over de Bergse Maas liggen in de eerste paar honderd meter van de Brakkersdam veeroosters in het fietspad. Alternatief?

Geschiktheid voor de hond
Het Pelgrimspad voert door zijn lengte door veel verschillende landschappen en was in mijn beleving nooit eentonig. Het voert heel weinig door onaantrekkelijke stedelijke omgevingen. Ik herinner mij Aalsmeer, een stukje Hardinxveld-Giessendam, het traject tussen het centrum van Sittard en Limbricht en een stukje Maastricht.

Uit het bovenstaande blijkt, dat de voor honden verboden trajecten en obstakels geconcentreerd zijn op het noordelijke stuk tussen Amsterdam en Heusden. Uit het feit dat we dit deel van het Pelgrimspad ook gelopen hebben, kan worden afgeleid dat dit niet onmogelijk is. Maar dit deel van het pad is objectief gezien niet geschikt om met een hond te bewandelen.
Het traject tussen Heusden en Maastricht daarentegen is daarentegen uitstekend geschikt om met een hond te bewandelen: geen verboden en obstakels, veel onverharde trajecten, maar ook veel stille binnenwegen en fietspaden, waar de hond niet aan de lijn behoeft (althans, als het niet druk is met toeristisch fietsverkeer).

Samenvattend:
  • landschappelijk: mooi, ondanks de alternatieve routes voor de voor honden verboden trajecten.
  • obstakels: voor het traject ten noorden van Heusden: slecht, voor het traject ten zuiden van Heusden: ideaal.
  • vrij wandelen: redelijk tot goed, zowel ten noorden, althans als je je daar niet laat afschrikken door de obstakels, als ten zuiden van Heusden.


Op- en aanmerkingen en aanvullingen:

naar boven
naar beginpagina

voor het laatste bijgewerkt: 2013-10-26