Met je hond langs langeafstandspaden
Rijndeltapad
naar beginpagina

Gidsen:
Wandelroute Rijndeltapad-Oost (Zevenaar-Utrecht), Nederlandse Wandelsportbond, zie de website waarop ook het wijzigingsoverzicht;
Wandelroute Rijndeltapad-West (Utrecht-Katwijk aan Zee), Nederlandse Wandelsportbond, zie de website waarop ook het wijzigingsoverzicht;

Gelopen: tussen eind januari en eind maart 2013 van Katwijk naar Zevenaar, zie het fotoverslag. Ik heb daarbij de hoofdroute gevolgd, met, in de hoofdrichting gezien, de volgende afwijkingen:
 • Tussen Babberich en Elten (kaartjes 1 en 2) heb ik op de noordelijke oever van de Oude Rijn, langs de grens dus, gelopen. ik deed dit om de twee kilometer over het fietspad langs de drukke weg tussen Babberich en Herwen te vermijden. Deze alternatieve route was geen succes. Ik moest ettelijke prikkeldraadhekken passeren, wat alleen mogelijk bleek door er op mijn rug liggend onderdoor te schuiven. Gelukkig kon mijn hond er wel makkelijk onderdoor.
 • Bij Tiel (kaartjes 21 en 22) heb ik de lus door Tiel gelaten voor wat die was en een kortsluitroute gevolgd tussen de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal en Zoelen. De reden was, dat ik geen zin had in de acht kilometer lange lus door Tiel waar slechts een kilometer dijk langs de monding van het Amsterdam-Rijnkanaal en de uiterwaard van de Waal tegenover zou staan.
 • Tussen Zoelen en Rijswijk heb ik eveneens een kortsluitroute gevolgd (zie kaartje). De aanleiding was het verbod om met de hond over de dijk van het Amsterdam-Rijnkanaal te wandelen. Dan moet je, de hoofdroute volgend, ongeveer tien kilometer over saaie wegen met soms druk autoverkeer lopen. De alternatieve route gaat ook over asfalt, maar niet over drukke wegen en is vijf kilometer korter.
 • Ter hoogte van Odijk en Bunnik (achtereenvolgens kaartjes 27 en 28 in gids Oost) ben ik op het pad langs de Kromme Rijn gebleven omdat dit veel aantrekkelijker is dan de route via de dorpen. Dit pad is op de kaartjes in het gidsje met een zwarte streepjeslijn aangegeven. In het veld kan de geel-rode markering van het Utrechtpad gevolgd worden.
 • Tussen Harmelen en Woerden: hier heb ik de route van de rondwandeling Woerden - Harmelen gevolgd (achtereenvolgens kaartjes 18 en 17 in gids West). De hoofdroute tussen Harmelen en Woerden, grotendeels het jaagpad langs de Oude Rijn, is weliswaar een aantrekkelijk stuk, maar ik had hier een paar maanden eerder, toen ik het Floris V-pad volgde, al gelopen.
 • Tussen Fort Wierickeschans en Bodegraven: hier heb ik de de route van de rondwandeling Bodegraven gevolgd (achtereenvolgens kaartjes 23, 25 en 24 in gids West).
 • In aansluiting op het einde van het Pad in Katwijk aan Zee heb ik de route van de rondwandeling Katwijk via de Duinen gevolgd, eindigend bij Y3208/13 in Katwijk aan de Rijn (achtereenvolgens kaartjes 28 en 29 in gids West).
Voor honden verboden trajecten
De hoofdroute heeft zes voor honden verboden trajectdelen, die niet alle zijn beschreven in de gidsjes. Daarentegen is een traject in het gidsje Oost ten onrechte als verboden voor honden aangemerkt.

Gids Oost, kaart 1: Het traject onderlangs de Ooysedijk westelijk van Oud-Zevenaar is niet verboden voor honden. Ik vond er althans geen bordjes die daar op duiden.

Gids Oost, kaart 1: Het traject door de Kleine Gelderse Waard, zoals beschreven in het gidsje. Voor het alternatief: zie het kaartje in het gidsje.

Gids Oost, kaarten 7 en 8: De Loodijk en de Galgendaalse Dijk (of is het de Kandia Dijk?) zijn gedeetelijk voor honden verboden. Hoewel hier misschien in de toekomst verandering in komt, dwingt dit nu tot het volgen van een ingrijpende alternatieve route. Ik heb twee alternatieve routes uitgewerkt.

Gids Oost, kaart 10: het traject door het Uiterwaardpark Meinerswijk. Voor het alternatief: zie het kaartje in het gidsje.

Gids Oost, kaart 23: het traject over de dijk van het Amsterdam-Rijnkanaal.
Het in de gids beschreven alternatief is het volgen van de lager gelegen parallelweg. Ik heb zelf tussen Zoelen en Rijswijk een kortsluitroute gelopen waarmee ik dit voor honden verboden traject heb vermeden.

Gids Oost, kaart 26: het traject van 300 meter tussen Y1160/1 en de onderdoorgang onder de provinciale weg. Dit verbod is niet in het gidsje aangegeven. Het alternatief is:
--> Bij Y1160/1 rechtsaf (Leemkolkweg). Na de brug over Linge direct links over fietspad. Na nogmaals over brug over de Linge te zijn gegaan, direct linksaf en over talud naar beneden. Linksaf over voetpad onder brug door, waarmee je weer op het Pad bent.
<-- Na onder brug onder door de provnciale weg te zijn gegaan direct rechtsaf talud op naar fietspad langs provinciale weg. Rechtsaf, brug over. Bij Y1160/1 linksaf, Watertorenweg, waarmee je weer op het Pad bent.

Gids West, kaarten 9 en 10: het Kerkvaartspad.

Obstakels
Op de hoofdroute van het Rijndeltapad heb ik één obstakel gevonden:

Gids Oost, kaart 21: Op de dijk langs de monding van het Amsterdam-Rijnkanaal staat een tamelijk hoog hek met opstap. Ik heb dit vermeden door tussen de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal en Zoelen, zoals hierboven al vermeld, een kortsluitroute te lopen. Maar als je toch de slinger door Tiel wilt maken is het alternatief:
--> Ga op de Buitenbulkweg lopend niet linksaf de Oude medelsestraat in, maar ga rechtdoor over de Latensteinse Rondweg, die twee flauwe bochten naar rechts maakt. Ga bij tweede zijweg van rechts (Latensteinseweg) linksaf voetpad parkje in en volg dit, links aanhoudend in een slinger, de dijk op. Op de dijk linksaf, waarmee je weer op het Pad bent.
<-- Op de Echteldsedijk langs de uiterwaard lopend, 150 m voordat de weg een haakse bocht naar rechts maakt, linksaf, voetpad. Aan het einde rechtsaf, Latensteinse Rondweg. Na twee flauwe bochten naar links, komt van links de Oude Medelsestraat. Rechtdoor over Buitenbulkweg, waarmee je weer op het Pad bent.


Routevariant Woerden-Oudewater-Reeuwijk-Bodegraven: Van andere wandelingen weet ik dat je rekening moet houden met één of meer hekken op de Prinsendijk langs de Enkele Wiericke (kaart 22 Gids West). Dit staat overigens ook in het gidsje in de routebeschrijving vermeld. Het alternatief voor het passeren van deze hekken is het volgen van de Negenviertel en de Oukoopse Dijk.

Van de gelopen rondwandelingen merk ik wat betreft de obstakels het volgende op:
 • Rondwandeling Woerden-Harmelen: Gids West, kaartjes 18 en 17: deze rondwandeling is obstakelvrij.
 • Rondwandeling Bodegraven: Gids West, kaarten 23, 24 en 25. Bij deze rondwandeling ontmoet je 8 hekken op de Prinsendijk (kaart 23). Bij 4 moest ik de hond over het hek heen tillen.
 • Rondwandeling Katwijk via de Duinen: Gids West, kaarten 28 en 29. Deze rondwandeling is obstakelvrij. In najaar en winter mag de hond vrij op het strand en een groot deel van de duinen (mits de hond op het pad blijft).
Geschiktheid voor de hond
De hoofdroute van het Rijndeltapad voert relatief veel door stedelijke gebieden (Huissen-Arnhem-Oosterbeek, Tiel, Utrecht, Leiderdorp-Leiden-Katwijk). Delen van deze trajecten zijn ronduit saai of worden dat in de komende jaren door voortschrijdende woningbouw. Ook de lange trajecten langs de oever van de Oude Rijn en over de polderwegen van de Betuwe kunnen gaan vervelen. Door gebruik te maken van de aan het Pad verbonden rondwandelingen en de door mij zelf gekozen alternatieven kan landschappelijk gezien veel gewonnen worden.

Het Rijndeltapad heeft voor zijn lengte tamelijk veel voor honden verboden trajecten. Voor deze verboden trajecten zijn er alternatieven. Deze zijn uiteraard wel minder aantrekkelijk en tasten de toch al niet zo hoge aantrekkelijkheid van het Pad uit landschappelijk oogpunt verder aan.

Hier staat tegenover dat, althans in de hoofdroute, er zich slechts één obstakel op het Pad bevindt; daarvoor is een alternatief aanwezig.

De hoofdroute van het pad voert weinig over specifieke wandelpaden. Meestal loop je over binnenwegen, maar vaak ook over fietspaden (jaagpad langs de Oude Rijn!), maar ook zijn er stukken langs drukke verkeerswegen. Je moet er dus rekening mee houden dat er maar weinig gelegenheid is om je hond los te laten lopen.

Samenvattende beoordeling:
 • landschappelijk: redelijk (met in achtneming aanwezige alternatieven en de mogelijkheden om de route te verbeteren)
 • obstakels: goed
 • vrij wandelen: slecht
Al met al kwalificeer ik het Rijndeltapad als redelijk geschikt om met de hond te bewandelen. Als je dit pad wilt lopen, doe dat dan bij voorkeur in de herfst en de winter.

Op- en aanmerkingen en aanvullingen:

naar boven
naar beginpagina

voor het laatste bijgewerkt: 2013-10-25