Met je hond langs langeafstandspaden
Rondom de Veluwe
naar beginpagina

Gids: Een wandeling rondom de Veluwe, zie de website waar ook een wijzigingsoverzicht is te vinden.

Gelopen: tussen eind februari en eind april 2014. zie fotoverslag

Hindernissen en verboden voor honden

Etappe 2, kaartje pag. 14 tussen de punten 3 en 4: Het Recreatiegebied Heerderstrand is tussen 1 mei en 16 sptember verboden gebied voor honden. Afgaande op de plaatsing van de borden "Heerderstrand" is er de volgende alternatieve route:
In de haakse bocht op 700 meter voorbij punt 3 rechtdoor over zandpad (roodwitte markering volgen). Dit pad blijven volgen. Na een slagboom op vijfsprong komt van links het pad (200 meter na punt 4). Hier schuin LA, zandweg (roodwitte markering), waarmee je weer op het Pad bent.

Etappe 5, kaartje pag. 36 vlak voor punt 6: Bij het wildrooster vlak voor de asfaltweg is geen (klap)hek. Als je dit wildrooster wilt mijden, blijf dan het betonnen fietspad volgen waaraan het pad wat eerder parallel liep. Dit fietspad komt uit bij de oversteekplaats van de doorgaande weg vlak voor punt 6. Waar dit fietspad het hek passeert is wel een doorgang naast het wildrooster.

Etappe 7, kaartje pag. 48, 290 meter voor punt 2: Waar je voor het wildrooster LA over een kleiner wildrooster (zonder klaphek!) moet gaan, ga daar RD door het hek naast het wildrooster in de weg. Na het hek direct LA naar het pad dat over het kleine wildrooster voert.

Etappe 7, kaartje pag. 48 direct voor punt 3: Als je uit het bos komt om de asfaltweg over te steken moet je een wildrooster passeren. Er naast is wel een hoog klaphek, maar dat zat op slot toen wij er langs kwamen. Als je je hond niet over het wildrooster kan tillen, is het alternatief het volgende: Waar je bij een speeltuin in een bungalowpark linksaf zou moeten gaan, blijf daar rechtdoor lopen met het hek van het bungalowpark aan je rechterhand. In de buurt van de hoofdingang van het bungalowpark is een klaphek, ga dat door en LA langs parkeerterrein van bungalowpark. Na 300 meter passeer je opnieuw een klaphek, naast een wildrooster. Na 100 m aan het einde LA, Boshoffweg. Na 1000 m komt van links via wildrooster de officiële route en ben je bij punt 3.

Etappe 7, kaartje pag. 50 voorbij huis Vale Ouwe Zate, waar je volgens de gids zicht op de folly hebt: Naast het veerooster is geen klaphek en moet je je hond over het hek heen tillen. Het alternatief is om voor het huis Vale Ouwe Zate niet door het hek heen te gaan, maar RA pad door het bos in te gaan. Vervolgens eerste pad LA. Aan het einde bij het veld met de folly RA en ben je weer op de officiële route.

Etappe 13, kaartje pag. 100 tussen de punten 3 en 5: Het Wekeromse Zand en het Klompenpad vlak voor punt 5 zijn verboden voor honden. Een alternatieve route met routebeschrijving die zuidelijk om het Wekeromse Zand gaat en via de entree van camping nr. 45 op de Roekelse weg uitkomt is op dit kaartje aangegeven.

Etappe 15, kaartje pag. 116 tussen de punten 2 en 3: Bij het traject over het erf van de boerderij Boeschoten moet eerst een veerooster worden gepasseerd en later over een hek worden geklommen met vlak boven het hek schrikdraad. Mijn hond kon het veerooster op eigen kracht nemen, maar ik moest mijn hond wel over het tamelijk hoge hek tillen, wat door het schrikdraad niet bepaald eenvoudig was.
Het alternatief is het boerenerf rechts te laten liggen. Waar je na de schaapskooi aan het einde RA zou moeten gaan, met even later een veerooster, LA en direct weer RA, bospad op enige afstand evenwijdig aan het hek om de landbouwenclave Boeschoten. Na 300 m komt van rechts door het kreupelhout het Pad om RA het bospad op te gaan. Hier ben je dus weer op de officiële route. Na 200 m LA, enz.

Etappe 18, kaartje pag. 138 tussen de punten 1 en 2: Het Recreatiegebied Zendenplas is tussen 1 mei en 16 september verboden gebied voor honden. In die periode zit er niets anders op dan om bij punt 1 de spoorlijn over te steken en dan noordelijk van de spoorlijn je een weg zoeken naar punt 2. Een mogelijke alternatieve route, grotendeels door het bos, is op dit kaartje weergegeven. Kaartje en routebeschrijving zijn ook te downloaden als pdf.

Etappe 18, kaartje pag. 142 tussen de punten 3 en 4: Het traject van ongeveer 700 meter over de heide tussen het klaphek 350 m voorbij punt 3, en het klaphek vlak voor punt 4 is verboden voor honden. Het alternatief is: Voor het eerste klaphek LA en vervolgens over paden parallel aan het hek blijven lopen. Na ca 400 m, na haakse bocht in het hek, kom je op de zandverstuiving De Haere. Hek aan je rechterhand blijven volgen. Bij paaltje met blauwe kop komt het Pad van rechts door het eerste klaphek in het hek en ben je bij punt 4.

Geschiktheid voor de hond
Rondom de Veluwe wordt door zijn makers aangeprezen als de langste boswandeling van Nederland. Deze karakterizering doet onrecht aan de gevarieerdheid van deze wandelroute. Natuurlijk, er zijn lange stukken door bosgebied, maar het de wandelroute voert ook over heide en zandverstuivingen op de Veluwe, als over de velden op de voormalige enken, beekdalen en broeklanden grenzend aan het Veluwemassief, door uiterwaarden van IJssel en Nederrijn en parken in Arnhem. Het pad voert daarentegen maar weinig door bebouwde kommen. De wandelroute voert veel over onverharde paden. Wel zijn er veel lange stukken waar de hond aan de lijn moet, niet alleen omdat de landeigenaar dat voorschrijft, maar ook omdat het vanwege het wild (zwijnen en herten) geraden is de hond niet los te laten lopen.

Rondom de Veluwe heeft enkele voor honden verboden trajecten. Daarvoor bestaan alternatieven. Ook enkele obstakels in de vorm van een gesloten hek of veerooster dwingen soms tot afwijken van de officiële route. Deze alternatieven doen over het geheel genomen geen afbreuk aan de kwaliteit van de wandeling.
Alles overwegende beoordeel ik Rondom de Veluwe als een aantrekkelijk pad dat goed geschikt is om met de hond te lopen.

Op- en aanmerkingen en aanvullingen:

naar boven
naar beginpagina

voor het laatste bijgewerkt: 2015-07-26