Met je hond langs langeafstandspaden
Scholtenpad
naar beginpagina

Gids:
Scholtenpad, Streekpad Winterswijk, Wandelplatform-LAW, 3e druk, 2006, zie de website waarop ook het wijzigingsoverzicht;

Het Scholtenpad bestaat uit een rondwandeling van 75 kilometer om Winterswijk, met een viertal spaken van ieder circa 6 kilometer, uitgaande van de Markt in Winterswijk. Ook is er een aan- en aftakroute naar Aalten. Daarnaast zijn er een viertal inkortingsroutes die het mogelijk maken in combinatie met telkens een ander deel van de rondwandeling en een andere spaak een achttal rondwandelingen van circa 20 kilometer te maken.

Gelopen: In juni 2013 tijdens een vakantieverblijf in Woold; zie het fotoverslag. Ik heb daarbij uitsluitend de eigenlijke rondwandeling van 75 kilometer gelopen. Andere jaren heb ik (delen van) de spaken en de inkortingsroutes gelopen.

Voor honden verboden trajecten en hindernissen
Noch de rondwandeling, noch de spaken, noch de aan- en aftakroute Aalten hebben voor honden verboden trajecten. Alleen in de inkortingsroute van rondwandeling A zit een verboden traject, namelijk het traject door het Meddose Veen. Zie kaart A en de routebeschrijving op blz 74/75 onder punt 5, namelijk het traject tussen de daar genoemde klaphekjes. Door over een landweg om het veen heen te lopen kan dit verboden traject worden vermeden.

Obstakels
Ik heb één obstakel gevonden:
Kaart 9: Ten zuiden van de Roetenbeek (zuidelijk van Meddo) liggen in het pad een tweetal makkelijk te passeren veeroosters.

Geschiktheid voor de hond
Het Scholtenpad voert, afgezien van de trajecten in en bij Winterswijk, door een tweetal landschapstypes: het hoevenlandschap en het ontginningslandschap, die overigens kenmerkend zijn voor een groot deel van de Achterhoek. Het aantrekkelijke ligt vooral in de intimiteit van het landschap door de relatief grote bebossing en de grotendeels behouden fijnmazige perceelindeling. Dit geldt overigens niet voor het routedeel westelijk en noordwestelijk van Winterswijk (kaarten 5, 6, 7 en 8). Door grootschalige ruilverkavelingen is het landschap daar veel opener en ook saaier.

Het eigenlijke Scholtenpad (rondwandeling en spaken) heeft geen verboden trajecten en heeft feitelijk geen obstakels.

Het Scholtenpad voert veel over onverharde en halfverharde binnenwegen en wandelpaden. Je kan je hond daardoor veel los laten lopen. Wel moet je bedacht zijn op schapen. Deze staan soms in weiden die met een enkel draadje of een nauwelijks waterhoudende greppel zijn afgezet.
In het westelijk en noordelijk deel van het pad moet je een aantal keren langere tijd over verharde binnenwegen lopen. Uiteraard geldt dat ook voor de spaken waar deze binnen de bebouwde kom van Winterswijk liggen.

Heel aantrekkelijk van het Scholtenpad is de opzet van rondwandelingen van circa 20 kilometer. Het hele pad, met uitzondering van het noordwestelijk deel, dat overigens het minst aantrekkelijk is, is in die rondwandelingen opgenomen.

Samenvattende beoordeling:
  • Landschappelijk: overwegend aantrekkelijk, vooral als je oog hebt voor de kenmerken van de verschillende landschapstypes.
  • obstakels: uitstekend.
  • vrij wandelen: goed
Al met al kwalificeer ik het Scholtenpad als prima geschikt om met de hond te bewandelen.

Op- en aanmerkingen en aanvullingen:

naar boven
naar beginpagina

voor het laatste bijgewerkt: 2013-10-25