Met je hond langs langeafstandspaden
Stichtse Dorpenpad
naar beginpagina

Gids: Wandelroute Stichtse Dorpenpad, Nederlandse Wandelsport Bond, zie de NWB-website alsmede het wijzigingsoverzicht.

Gelopen: oktober 2013 in de hoofdrichting, zie fotoverslag

Hindernissen en verboden voor honden

Kaart 8: Het traject over de Grebbbeberg is voor honden verboden. Om het oostelijke uiteinde van het pad over de Laarsenberg niet te missen kan oostelijk van de Rijnbrug een alternatieve route worden gewandeld. Deze eindigt (of begint) bij de bushalte bij Ouwehands Dierenpark.

Geschiktheid voor de hond
Het Stichtse Dorpenpad voert door de voor Zuid-Oost Utrecht kenmerkende landschappen van de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijngebied. Het voert slechts in beperkte mate door bebouwde kommen.
Het pad voert veel over zand- en grindpaden en enkele geasfalteerde fietspaden. Buiten de bebouwde kommen moet op een beperkt aantal plaatsen over geasfalteerde wegen worden gelopen worden, maar dat zijn niet zo drukke binnenwegen.
Het pad kent geen obstakels voor honden, maar wel is het meest oostelijk deel van het pad (het stuk over de Grebbeberg) verboden voor honden. Hiervoor is ten dele een alternatief.
Alles overwegende beoordeel ik het Stichtse Dorpenpad als een aantrekkelijk pad dat zeer geschikt is om met de hond te lopen.

Op- en aanmerkingen en aanvullingen:

naar boven
naar beginpagina

voor het laatste bijgewerkt: 2013-10-25