Met je hond langs langeafstandspaden
Trekvogelpad
naar beginpagina

Gids: Trekvogelpad, Nivon 2010, 4e druk, zie de website en ook het wijzigingsoverzicht.

Gelopen: tussen november 2010 en maart 2011 van Bergen aan Zee naar Usselo; zie fotoverslag

Trajecten verboden voor honden
De voor honden verboden trajectdelen zijn niet alle in het gidsje en het wijzigingsoverzicht opgenomen. De verboden trajectdelen zijn:

Kaart 1: Het strand van Bergen aan Zee: dit is tussen 1 mei en 1 oktober verboden voor honden. Het alternatief is over de weg naar de tweede opgang te lopen.

Kaart 2: Het graspad langs de Hoevervaart. Het alternatief is in het gidsje beschreven.

Kaart 3: Het graspad langs het Maalwater. Het alternatief is in het gidsje beschreven.

Kaart 3: Het pad over het veld ter hoogte van km 20. Alternatief:
--> Waar je het schelpenpad op zou gaan, linksaf, Beatrixlaan. Eerste fietspad rechts. Na 250m voegt het Pad zich van rechts komend in op het fietspad en ben je dus weer op het Pad.
<-- Nadat je om de parkklok bent gelopen en het fietspad op bent gegaan: over het fietspad door blijven lopen. Aan het einde fietspad linksaf, Beatrixlaan. Op 2e zijweg aan rechterhand rechtsaf, Oranjelaan, waarmee je weer op het Pad bent.

Kaart 13: De broedseizoenroute. Het alternatief is in het gidsje beschreven.

Kaart 21: Aan het einde van de Reaalspolderweg door de Nieuwe Keverdijkse Polder aan de kant van de Vecht: twee veeroosters.

Kaart 22: De Meerkade. Het alternatief is in het wijzigingsoverzicht beschreven.

Kaart 24: De natuurbrug. Het alternatief is in het wijzigingsoverzicht beschreven.

Kaart 34: Het pad tussen het landgoed Broekhuizen en de Gooyerdijk. Een goede alternatieve route is op dit kaartje aangegeven. Deze foto kan ook behulpzaam zijn.

Kaart 36: Het traject over de Plantage Willem III. Het alternatief is in de gids beschreven.

Kaart 38: Het traject over de Grebbeberg. Het in de gids beschreven alternatief is niet meer mogelijk omdat het fietspad onderlangs de Grebbeberg nu ook verboden is voor honden. Er is echter een andere alternatieve route.

Kaart 63: Het pad over het recreatieterrein aan de noordkant van Het Rutbeek bij km 399. Het parallel lopende fietspad aan de rand van het recreatiegebied dient als alternatief.

Obstakels
Het Trekvogelpad kent maar weinig obstakels. Ik herinner mij:

Kaart 5: tussen Noordermolen en de Hoogegeest twee korte veeroosters. Een dicht bij de route blijvend alternatief zag ik niet.

Kaart 11: Aan de westzijde van de Slootersplas loopt het pad door een gebied waar vee graast. De toegangen tot het gebied zijn deels van veeroosters voorzien, deels van hoge hekken, waar je overheen moet klimmen. Tussen de kilometers 65 en 66 is er ook een smal bruggetje met dwarse schuine opstaande planken waar je als mens overheen kan stappen. Mijn hond durfde er echter niet overheen te springen. Het bruggetje was te smal om het risico te nemen dat ik bij het tillen van de hond in het water zou kukelen. Ik ben toen terug gelopen naar een uitgang naar het fietspad rond het recreatiegebied.
Als je alle hindernissen hier wilt vermijden, moet je aan de westkant van de Slootersplas op het fietspad blijven.

Kaart 21: twee veeroosters aan het oostelijk einde van Reaalspolderweg. Een hond kan aan de zijkanten de roosters met wat hulp zelf passeren.

De in de gids beschreven routealternatieven
Kaart 7: Ik heb de hoofdroute gelopen en ben bij Spijkerboor met het pontje overgevaren. Over het alternatief heb ik geen gegevens.
Kaart 9: Ik heb het alternatief via de Zaanse Schans gelopen. Over de hoofdroute heb ik geen gegevens
Kaarten 10 en 11: Ik heb de hoofdroute om de Slootersplas gelopen. Over het alternatief heb ik geen gegevens.
Kaart 15: Ik heb de hoofdroute via Ransdorp gelopen. Over het alternatief langs het IJsselmeer heb ik geen gegevens.

Geschiktheid voor de hond
Het Trekvogelpad voert in een soms snelle afwisseling door een groot aantal voor Nederland kenmerkende landschappen. Het pad voert weinig door stedelijk gbied.
Hoewel bij het Trekvogelpad niet expiciet de nadruk gelegd is op het volgen van onverharde wegen, gebeurt dat wel in ruime mate. Maar ook waar het Trekvogelpad over verharde wegen gaat, betreft dit buiten de bebouwde kommen veelal stille binnenwegen en fietspaden. Het Trekvogelpad is daardoor met, maar ook voor een hond, over het algemeen prettig lopen.
Het Trekvogelpad kent heeft enkele voor honden verboden trajecten, maar daarvoor zijn alternatieven aanwezig, die over het geheel van het pad nauwelijks aan de kwaliteit van het pad afbreuk doen.
Afgezien van veeroosters, die meestal niet zijn te vermijden, heeft het Pieterpad slechts een enkel voor de hond op eigen kracht onneembaar obstakel.
Alles overwegende is het Trekvogelpad een heel geschikt pad om met je hond te lopen.

Op- en aanmerkingen en aanvullingen:

naar boven
naar beginpagina

voor het laatste bijgewerkt: 2018-07-06