Met je hond langs langeafstandspaden
Williborduswandelpad
naar beginpagina

Gids: Williborduswandelpad, Nederlandse Wandelsportbond 2007, zie de website en ook het wijzigingsoverzicht.

Gelopen: tussen november 2012 en eind januari 2013 van Alkmaar naar Utrecht, volgens de Flevovariant; zie fotoverslag

Trajecten verboden voor honden
In het gidsje worden geen voor honden verboden trajecten genoemd. Hieronder volgt een opsomming van de voor honden verboden trajectdelen die ik ben tegengekomen, met hun alternatieven.
Waarschuwing: De kaartbeelden, routebeschrijvingen en markering wijken op nogal wat plaatsen in detail van elkaar af. Dit probleem speelt met name in bebouwde omgevingen. Hieronder beschreven alternatieven gaan altijd uit van het kaartbeeld.

Kaart 9: Tussen Y-516/5 en de pont bij Buitenhuizen is de route gewijzigd (zie het wijzigingsoverzicht). De nieuwe route volgt het pad over de oever van het Noordzeekanaal door een nieuw natuurgebied. Dit pad is echter verboden voor honden, ook aangelijnd. Het alternatief is dat de oude route, zoals aangegeven en beschreven in de gids, gevolgd wordt.

Kaart 26: De natuurbrug tussen Y70310/001 en Y70311/001 is verboden voor honden. Het alternatief is de met een stippellijn op de kaart aangegeven route te volgen.

Kaart 46/47: Het Kromslootpark is verboden voor honden. Het alternatief is het volgen van het fiets/bromfietspad langs het Gooimeer.
-->Na onder de A9 te zijn doorgelopen rechtdoor fietspad opgaan (Branchardpad). Na 150 meter voor bordje Staastsbosbeheer dat ingang markeert van Kromslootpark rechtsaf over parkeerterrein naar Gooimeerdijk. Weg oversteken, linksaf over fietspad langs water. Fietspad 3,5 km blijven volgen. Bij 3e wegwijzer (vlak voor schiereiland) naar links, weg oversteken, en voetpad schuin naar rechts van de dijk af, waarna je weer op het Pad bent.
<--Waar het Pad van de Gooimeerdijk in noordelijke richting afbuigt, over het voetpad schuin de dijk opgaan, dijk oversteken, rechtsaf over fietspad langs het water. Fietspad 3,5 km blijven volgen tot kruispunt bij bossage tussen fietspad en water. Rechtsaf, weg oversteken, over parkeerterrein. Na 200 m kruising met fietspad. Hier linksaf, waarmee je weer op het Pad bent.

Kaart 48: De lus in het Pad ten noorden van de Hoeve Almere is gedeeltelijk verboden voor honden. Het alternatief is dat je de lus niet loopt en je op de op de kaart aangegeven gele weg blijft.

Kaart 48: Het meest oostelijke deel van het Cirkelpad, tussen het Cirkelbos en de Gooimeerdijk (bij punt 52), is verboden voor honden. Het alternatief is:
--> Nadat je bij Y13396/1 rechtsaf de Musweg bent opgegaan, loop je deze uit. Aan het einde linksaf, schuin dijk op. Deze oversteken, op fietspad linksaf. Na 1100 m, nadat bij punt 52 het Pad van links is gekomen, ben je weer op het Pad.
<-- Blijf bij punt 52 op het fietspad over de Gooimeerdijk. Na 1100 m door gras rechtsaf, weg oversteken en over zijweg schuin linksaf dijk af. N.B. Vanaf het fietspad is het begin van de zijweg niet of zeer moeilijk te zien!). Beneden bij wegwijzer rechtsaf, Musweg. Na 400 m, nadat het Pad van rechts is gekomen, ben je weer op het Pad.

Obstakels
Ik ben op het Willibrorduspad de volgende obstakels tegengekomen:

Kaart 4: In het fiets/wandelpad tussen Heemskerk en Uitgeest liggen twee veeroosters.

Kaart 12: De beide toegangen tot de Geniedijk (het hekwerk bij de Spieringweg en de brug van/naar het Floriadeterrein) zijn voorzien van veeroosters.

Kaart 15: Op de dijk tussen splitsingspunt c en het boezemgemaal bij Y18318/3 moet in totaal 5 keer een hek gepasseerd worden. Twee daarvan zijn voorzien van klaphekjes. De drie overige hebben een overstap. Toen ik er langs kwam, stond echter bij één het hek open en het tweede was niet op slot en kon ik het open maken en na passeren weer dicht doen. Maar bij het derde hek moest ik mijn hond er overheen tillen. Op de dijk liepen overigens ook schapen. Het alternatief is het volgen van het voet/fietspad op de Spaarndammerdijk zuidelijk van het uitwateringskanaal.

Kaart 17: Tussen de uitspanning aan de noordelijke oever van het Nieuwe Meer en het zuidelijk einde van de Spieringweg moet een gebied met grote grazers worden gepasseerd. De toegangen daartoe zijn voorzien van klaphekjes met daaronder korte maar grove veeroosters.

Kaart 25: In de brug over de Karnemelksloot bij punt g ligt een veerooster.

Kaart 29: In de brug over de Praamgracht, aan de zuidkant van Baarn, ligt een veerooster.

Kaart 45: Het kaartbeeld suggereert dat tussen de jachthaven in het Naarderbos en punt 40 het Pad gedeeltelijk over de Westdijk (de oude zeedijk) voert. Op de Westdijk staan hekken en lopen schapen. Volgens de routebeschrijving volgt het Pad echter het fietspad dat tussen de golflinks door loopt. Om problemen te vermijden heb ik het fietspad gevolgd.

Kaart 51: Even oostelijk van punt h, waar de Flevovariant aansluit op de hoofdroute, moet een veerooster worden gepasseerd. Enkele tientallen meters naar het zuiden, bij het theehuis, bevindt zich waarschijnlijk een klaphekje.

Geschiktheid voor de hond
Het Willibrorduspad voert door een aantal voor West-Nederland kenmerkende landschappen, waaronder die van stedelijke binnensteden en 20e eeuwse uitleg, en grootstedelijke randzones. Voor wie daar oog voor heeft is het een boeiend pad, mede door de snelle landschappelijke overgangen.

Het Willibrorduspad heeft weinig voor honden verboden trajecten. En voor de verboden trajecten zijn er alternatieven. De alternatieven zijn uiteraard wel minder aantrekkelijk, maar tasten de aantrekkelijkheid van het pad niet wezenlijk aan. Dat laatste geldt overigens niet voor de Flevovariant.
De obstakels bestaan op één uitzondering na uit veeroosters. Voor het passeren van deze obstakels zijn vrijwel zonder uitzondering geen alternatieven. Als je hond niet lopend, eventueel met hulp, veeroosters kan "nemen" en tillen van de hond een bezwaar is, dan is het met een hond lopen van het Willibrorduspad eigenlijk een onmogelijke opgave.

het pad voert relatief weinig over onverharde paden, maar relatief veel door parken en over fietspaden en verharde binnenwegen. Ik heb het Pad gelopen in december en januari op dagen dat het niet aantrekkelijk was om te fietsen. Ik kon mijn hond daardoor toch veel los laten lopen. Maar als het fietsweer is, moet je er op rekenen dat je je hond over grote afstanden aan de lijn moet houden.

Al met al kwalificeer ik het Williborduspad als matig geschikt om met de hond te lopen.

Op- en aanmerkingen en aanvullingen:

naar boven
naar beginpagina

voor het laatste bijgewerkt: 2013-10-25