Toekomst van het spoorvervoer in Noordoost-Nederland

Gewijzigd: h:28-01-2021

Inhoud:

Links:


Verbinding Groningen - Emmen - Almelo (Nedersaksenlijn)

Diverse malen is een hernieuwde treinverbinding tussen Emmen en Groningen ter sprake gekomen. In 1988, 1994 en 2007 zijn er plannen om de treinverbinding ter herbouwen. De meeste plannen gaan uit van een verbinding Emmen - Ter Apel - Stadskanaal, - Veendam, omdat dan alleen tussen Emmen en Ter Apel een nieuw tracé aangelegd hoeft te worden. In 1996 wil de politieke partij Groenlinks zelfs een complete noordelijke railtransportcorridor aanleggen te tussen de Eemshaven en Twente. Dit is de moderne variant van de NOLS. De transportcorridor moet ook de containerterminals in Veendam en Coevorden aandoen. Groenlinks stelt voor om ook met reizigerstreinen te gaan rijden op dit traject. Een ander idee gaat weer uit van een exploitatie met goedkope light-rail voertuigen tussen Emmen en Veendam.

In 2007 zijn er concrete plannen om de stad Groningen te voorzien van een tram. De voertuigen moeten buiten de stad als light-rail voertuigen rijden naar de omliggende plaatsen. Gedacht wordt aan bestemmingen als Assen en Veendam. Diverse politieke partijen zouden deze plannen graag uitgebreid zien met een verbinding tussen Emmen en Veendam. Bij de stemming in de gemeenteraad in Groningen over de definitieve goedkeuring wordt het plan op het laatste moment toch nog weggestemd. De tramplannen verdwijnen in de ijskast en de stad is een illusie armer.

Vanwege het niet doorgaan van de aanleg van de Zuiderzee-spoorlijn van Lelystad via Heerenveen en Drachten naar Groningen eind 2007, heeft de regering een pot geld over die beschikbaar komt voor infrastructurele projecten in het noorden van Nederland. Diverse beleidmakers komen begin 2008 met allerlei plannen voor de aanleg van diverse spoorlijnen. Een van deze plannen omhelst ook de aanleg van een spoorlijn van Emmen naar Stadskanaal en van daaruit via Veendam en Zuidbroek naar Groningen. De provincie Groningen, de gemeente Veendam en exploitant Arriva zijn inmiddels al bezig met een studie om de spoorlijn Zuidbroek - Veendam te heropenen. Met ingang van de nieuwe dienstregeling in december 2010 zouden er weer treinen naar Veendam moeten rijden. Voor het stuk tussen Veendam en Stadskanaal wordt niet perse gedacht aan het oude nog bestaande trace. Dit trace wordt momenteel als museumlijn geexploiteerd door de STAR. Mogelijk dat een nieuw tracé in een meer oostelijke ligging meer reizigers zal trekken. De kosten zijn uiteraard navenant hoger. Voor het stuk tussen Emmen en Stadskanaal zal eerst een onderzoek gestart moeten worden welk tracé gevolgd moet worden. Op het traject Veendam - Zuidbroek - (Groningen) rijden vanaf 1 mei 2011 weer reizigerstreinen. De doortrekking naar Stadskanaal blijft een grote wens van de locale bestuurders

Ook in 2018 komt een mogelijke verbinding tussen Emmen en Groningen via Musselkanaal en Stadskanaal meermaals in het nieuws. Dit plan wordt mogelijk realistischer als eerst de verbinding Veendam - Stadskanaal weer heropend wordt voor regulier reizigersvervoer. Er wordt gedacht om de STAR te verplaatsen naar Stadskanaal - Gieten om het traject Stadskanaal - Veendam vrij te maken. De STAR wil op zijn minst een forse financiele compensatie. In 2019 is er een principe overeenkomst om op het gedeelte Veendam - Stadskanaal weer reizigerstreinen te laten rijden.

Als onderdeel van de spoorlijn Groningen - Emmen - Almelo ijvert reizigersvereniging ALMA voor de elektrificatie van het gedeelte Mariënberg - Almelo. Daarmee kan de dienst uitvoering op dit gedeelte verbeterd worden. In 2019 maken de Gedeputeerde Staten bekend dat dit er de eerste jaren nog niet in zit.

Eind 2019 verandert de politieke stemming in Nederland en is er vanwege diverse milieu aspekten weer meer interesse voor spoorwegverkeer. Op 3 december neemt de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie aan om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de Nedersaksenlijn. De eerste resultaten worden verwacht in 2020. Op basis van deze resultaten kan dan beslist worden om de restanten van de NOLS-spoorlijnen weer met elkaar te verbinden en zelfs volledig te elektrificeren. Het ontbrekende stuk tussen Emmen en Stadskanaal wordt dan niet via Valthe, Exloo en Buinen aangelegd, maar in een rechte lijn richting Ter Apel.
Top

Verbinding Emmen - Meppen (Duitsland)

Een ander plan dat de laatste jaren regelmatig geopperd wordt, is om de verbinding vanuit Emmen door te trekken richting Meppen in Duitsland. Vanuit Meppen moeten dan doorgaande verbindingen komen naar Hamburg en Berlijn. De huidige spoorlijn moet ter hoogte van Bargererfscheiderveen afbuigen naar Zwartemeer en verder richting Meppen. In de buurt van Zwartemeer kan dan zelfs nog een verbindingsboog naar Ter Apel gemaakt worden. De inwoners van Groningen kunnen dan ook profiteren van deze snelle verbinding. De meeste politici doen dit idee als 'dwaas' en 'onrealistisch' van de hand.
Top

Dubbelspoor Zwolle - Emmen

De toenemende groei van de bevolking en de steeds grotere mobiliteit zorgen ervoor dat de huidige verbinding Zwolle - Emmen de komende jaren aan zijn grenzen komt. In de railvisie 2020 gaat het Ministerie van Waterstaat er vanuit, dat tegen die tijd een volledig dubbelspoor tussen Zwolle en Emmen tot de mogelijkheden behoort.

Aanbesteding van de exploitatie van de spoorlijn moet de kwaliteit verbeteren. In Emmen Zuid moet een nieuw station komen met een ruime parkeerplaats en overstapmogelijkheid naar bussen. Emmen Bargeres zal dan gesloten worden. Daarnaast zijn er ideeën om het station Bergentheim te heropenen en een nieuw station Coevorden-Noord te beginnen.

De aanbesteding van de exploitatie heeft inmiddels plaats gevonden en station Emmen Zuid is op 3 april 2011 geopend en de avond daarvoor is de laatste trein in Emmen Bargeres gestopt. De spoorlijn Zwolle - Emmen is echter nog niet volledig dubbelspoor en zal dit naar het zich laat aanzien in 2020 ook nog niet zijn. Bij Emmen Zuid komt na jarenlange discussie over mogelijke geluids- en triloverlast een stuk dubbelspoor om een kwartierdienst naar Emmen in de spits mogelijk te maken. De heropening van Bergentheim is in de ijskast gestopt en over een mogelijke station Coevorden-Noord heeft nauwelijks iemand het meer.

De aansluiting op de spoorlijn Zwolle - Meppel bij Herfte wordt aangepakt. Er komt een onderdoorgang zodat de treinen elkaar niet hoeven te kruisen. Een en ander moet in 2021 gereed zijn inclusief een aanpassing van het emplacement van Zwolle.
Top

-

-
Top