Euroterminal Coevorden - De Heege

Gewijzigd: h:09-05-2019

Inhoud:

Links:

Station: Overige:

Gegevens

Positie: Aan het spoor van de Bentheimer Eisenbahn.
Geopend: 1989
Gesloten: n.v.t.
Top

Geschiedenis

Ten zuiden van de stad Coevorden bouwt de BE samen met de gemeente Coevorden en diverse transporteurs een gezamenlijk industrieterrein. Dit industrieterrein ligt gedeeltelijk op Nederlandse en Duitse bodem. Op het terrein vestigen zich diverse firma's zoals transporteurs Van der Graaf (later Penske) en Henk Hentzen. In de loop der tijd vestigen zich ook nog andere bedrijven op het terrein, zoals veevoederfabriek IAMS. Aan de Duitse zijde wil men een afvalverbrander van de firma Westo/BBE bouwen. Dit stuit op hevig verzet van de inwoners van Coevorden, die vrezen voor hun gezondheid.

Aan het begin van de 21 eeuw zijn er plannen om de terminal flink uit te breiden. Daartoe is 12,5 miljoen Euro nodig. Met dit geld moet onder andere de al in 2002 gegraven haven worden ontsloten. Overslag van trein op binnenvaartschepen moet de aantrekkelijkheid van de terminal verder versterken. Daarnaast zijn er extra overslagsporen en verbeteringen van de bestaande infrastructuur gepland. Van Nederlandse zijde wordt 3,7 miljoen Euro in de uitbreiding gestoken. De BE zelf steekt 2,3 miljoen in het project. Van de Duitse overheid wordt 6,5 miljoen Euro verwacht. De Duitse minister van economische zaken heeft de beslissing lang uitgesteld. Op een persconferentie op 28 februari 2006 wordt bekend gemaakt dat ook de Duitse gelden toegezegd zijn en dat met de ontwikkeling van de terminal gestart kan worden. Na enkele maanden voorbereidingstijd wordt op 27 september 2006 het startschot gegeven voor de aanleg van Euroterminal II. De verwachting is dat de 550.000 ton goederenoverslag in 2010 opgelopen is naar een miljoen ton.

[europark_009]
Aanleg van de Euroterminal II op het industrieterrein De Heege in Coevorden.
Foto R. van Wissen, 30 juni 2007.
Top

Emplacement

-
Geen foto beschikbaar
Top