Dossiers

Bedplassen

Bij jonge kinderen is bedplassen heel normaal. Het wordt pas als een probleem gezien als een kind boven de zes jaar minstens twee keer maand in bed plast.
Van de zesjarigen plast ongeveer 12% nog in bed. Dat zijn ongeveer vier kinderen in een schoolklas van dertig. Op achtjarige leeftijd zijn dat er nog twee. Bedplassen komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Ook volwassenen kunnen last hebben van bedplassen. Ongeveer een op de honderd volwassenen heeft er last van. De behandelmethoden voor kinderen hebben bij hen vaak weinig resultaat, de meeste volwassenen worden behandeld met medicijnen.
Bedplassen bij volwassenen is overigens iets anders dan incontinentie. Iemand die incontinent is verliest ook overdag ongewild urine.

Hoe ontstaat bedplassen

Bedplassen kan verschillende oorzaken hebben, zowel lichamelijk als psychologisch. Lichamelijke oorzaken zien we vooral bij volwassenen, bij kinderen is dat meestal niet aan de orde.

Mogelijke lichamelijke oorzaken zijn:

 • een tekort aan ADH. Dit hormoon zorgt ervoor dat het lichaam 's nachts minder urine aanmaakt;
 • een erg diepe slaap; mensen merken het dan niet als hun blaas vol is;
 • een slecht functionerende blaas door urineweginfecties;
 • een chronische verstopping van de darmen;
 • een nierziekte, suikerziekte of een urineweginfectie.

Ook erfelijkheid zou een rol kunnen spelen, maar dat is nog niet wetenschappelijk bewezen.

Bij kinderen is er meestal geen ernstige lichamelijke oorzaak voor het bedplassen. Het is wel raadzaam om de huisarts te waarschuwen als:

 • de plas troebel, rood of donker is;
 • een kind van zes jaar of ouder ook overdag de plas niet kan ophouden;
 • een kind erg krachtig en ver plast of juist met een slappe straal of druppeltjes;
 • een kind minder dan vier keer per etmaal plast of juist tweemaal binnen het uur;
 • een kind pijn heeft bij het plassen.

Bedplassen bij kinderen kan ook ontstaan door een te vroege of onjuiste zindelijkheidstraining of een ingrijpende of traumatische gebeurtenis. Soms is het een moeilijk af te leren gewoonte geworden.

Behandeling van bedplassen

Er zijn verschillende methoden om bedplassen te behandelen. Behandeling heeft pas zin nadat het kind zes jaar is geworden. U kunt:

 • het kind 's nachts goed wakker maken en bewust laten plassen;
 • een plaskalender gebruiken: uw kind tekent een zonnetje of een sterretje op de kalender voor iedere nacht dat het droog blijft;
 • de blaas trainen: het kind leert overdag de plas langer op te houden, zodat de capaciteit van de blaas groeit;
 • een plaswekker gebruiken: een belletje klinkt zodra urine in een speciaal broekje druppelt;
 • een droogbedtraining volgen (voor oudere kinderen, onder begeleiding);
 • behandelen met medicijnen (ook voor volwassenen).

Daarnaast is soms psychosociale hulp nodig om mogelijk nadelige gevolgen tegen te gaan. U hebt hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts.

Lees ook:
Links: