Disclaimer

  • U bent hier:
  • Home
  • Disclaimer

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De auteur van deze website spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin IncoNed als portal fungeert volledig en juist is. De auteur kan daarentegen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Deze website bevat de mogelijkheid om door derden ontwikkelde software te downloaden. De auteur van deze site geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De IncoNed-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van IncoNed liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van IncoNed. De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De auteur geeft geen garantie noch aanvaardt hij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

De auteur van IncoNed geeft geen garantie met betrekking tot het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Tevens is de auteur niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van IncoNed die de informatie toegankelijk maakt.