Een stukje historie

De geschiedenis van De Stadige Strikers                     

In 1979 werd er in Scharnegoutum een jeugdclub Friesdammen opgericht met de naam "de Stadige Strikers". De naam kwam tot stand door de kinderen erop te wijzen vooral rustig (stadich) te spelen. Kinderen spelen, als je er niks van zegt, er maar op los. Vandaar deze pedagogische naam.

Toen in 1981 een aantal mensen het wel zagen zitten om een club voor volwassenen op te richten is dezelfde clubnaam gekozen. Nu bestaat de naam dus al meer dan twintig jaar.

In de beginjaren ging het de club voor de wind. De jeugdafdeling had jaren achtereen ongeveer dertig spelers.. Dat waren natuurlijk niet allemaal dammers. Enkelen van hun hebben nooit een spelletje gewonnen , maar er waren ook anderen. Een aantal hadden het spel direct door, anderen leerden het langzamerhand steeds beter. In ieder geval plukte de seniorenclub er de vruchten van want er kwamen elk jaar wel een aantal jeugddammers bij de seniorenclub.

Het ging allemaal goed tot aan het moment dat er op de damdag ook schaakles aan de kinderen werd gegeven in Scharnegoutum. De pientere knaapjes gingen vanaf die dag veelal te schaken. En het schaken biedt voor de toekomst ook heel andere mogelijkheden. Om een lang verhaal kort te maken : het schaken bloeide op en het jeugddammen raakte in de verdrukking.

Op dit moment is er alleen nog de seniorenclub. Het ledental schommelt de laatste jaren rond de twintig leden. Deze leden kwamen in het begin op donderdagavond bij elkaar, maar na een aantal jaren verhuisden zij naar de maandagavond. Officieel begint het dammen om kwart over zeven. Meestal is het echter zo'n kwart voor acht voordat een ieder een tegenstander heeft gevonden.

 

Verslag in de Krant

Al jarenlang wordt er van alle damavonden een verslag gemaakt voor het Sneker Nieuwsblad. Dat zijn verslagen in het Fries met de bedoeling om als het kan op satirische wijze de damvoorvallen bekend te maken.

 

Clubkampioenschappen.

Al jaren doen de Strikers mee aan de clubkampioenschappen Fries Spel. In 1982 begonnen zij in de laagste klasse en al snel zat het eerste achttal in de kampioensklasse. Dat achttal is een aantal malen als tweede geindigd, maar kampioen worden wou maar niet lukken en mankeerde soms maar een half bordpunt aan. Tot het jaar 2009. Toen slaagde het de Strikers eindelijk om een keer klupkampioen te worden!  Nu komen de Strikers alweer jaren met drie achttallen uit, al moet er dan wel zo nu en dan een dammer worden geleend om het derde achttal compleet te maken.

                                     

Persoonlijke kampioenschappen.

Sommige Strikers doen mee aan de persoonlijke kampioenschappen. In verband hiermee beleefde de club in 2001 een hoogtepunt, omdat hun lid Jelle Wiersma dat jaar kampioen Fries Spel werd. Een dammer die is voort gekomen uit de jeugdclub dus eigen kweek en dan kampioen worden. Dat betekende voor de club een bovenslag. In 2007 en 2008 werd Jelle weer kampioen.

               

De Schildpad.   

Het kenmerk van de Stadige Strikers is de schildpad. En van de bestuursleden heeft deze schildpad getekend en alle stukken zoals uitnodigingen, kwitanties enzovoort dragen dit logo. Het is de langzame schildpad die prachtig bij de Strikers past en bovendien heeft de schildpad een sterk en taai schild en dat zelfde geldt voor de Strikers, die zijn taai maar ook goedaardig. Uiteindelijk misschien wel te goedaardig en daarom zijn ze er ook nog maar n keer in geslaagd om kampioen te worden.

 

Het "Stryk ta" toernooi.

Het klinkt misschien wel een beetje vreemd maar het idee om Stryk ta wedstrijden te houden komt bij de Stadige Strikers vandaan. Er kwamen op de zaterdagwedstrijden steeds minder dammers, en daarom kwam het bestuur van de Strikers met Stryk ta wedstrijden. Elke speler kreeg per partij veertig minuten op de klok zodoende kon men drie partijen op een avond spelen en dit viel bij velen in goede aarde. Beroemd in dit verband is het Boelens koppensnellerstoernooi. Elf jaren lang heeft dit bedrijf het toernooi gesponsord. Hierna werden wij gesteund door restaurant El Pacho uit Snits en vanaf 2009 is Wiersma Acountantskantoor uit Wommels onze toernooisponsor. Het is een traditie geworden om dit toernooi vlak voor de kerst te houden.

Het Bestuur.

De Stadige Strikers hebben een driekoppig bestuur. Hier zitten de volgende personen in en zij verstrekken u graag de nodige inlichtngen:

 

 

Voorzitter:

Cor Kooistra

 

Trije diken 3,  Nijland

 

Tel:0515-569306

 

Email: trijediken@kpnmail.nl

Penningmeester:

Ype Boelens

 

Snwei 5,  Menaldum

 

Tel:0518-451795

 

Email: twilling@kpnplanet.nl

Secretaris:

Bauke Bos

 

Heemstrastr. 20,  St. Nicolaasga

 

Tel: 0513-432782

 

Email: baukebos@home.nl