Ingezonden reactie in Leeuwarder Courant (16 jan. 2005)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mijnheer Duiker is boos.

 

In deze krant las ik, dat Arend Duiker boos is op de raadsleden van Skarsterlân. Uitgerekend de fractieleider van de PvdA te Heerenveen is boos om het feit dat de gemeenteraadsleden in Skarsterlân door beginnen te krijgen, dat een meerderheid van bijna 100% van de inwoners van Rottum en Oudehaske niet wil dat Heerenveen op het grondgebied van Skarsterlân woonwijk west bouwt. Je zou toch zeggen, dat een partij die de democratie hoog in het vaandel heeft staan, met de staart tussen de benen afdruipt en het plan ogenblikkelijk naar de prullenbak verwijst. Nee dus,,, mijnheer wordt boos. Naar ik meen is ook de bestuursovereenkomst tussen Heerenveen en Skarsterlân ondertekend zonder inspraak en goedkeuring van de gemeenteraad van Skarsterlân. Als dat zo is, is dit document democratisch bekeken dus volstrekt waardeloos. Dat komt dan goed uit, want Skarsterlân is eerder met- dan om Heerenveen verlegen.

 

D.J. Bergsma.

Joure.

 

Terug naar “De Famberhorst”.