Fam. D.J. Bergsma.                         

Omkromte 12.

8501 CR Joure.

Tel: 0513-412482.

E-mail:    agnesmb@hetnet.nl

E-mail:    famberhorst@hetnet.nl

Internet: www.famberhorst.nl

Internet: Mijn tuin…Mijn droom. 

 

B. & W. van Skarsterlân

Postbus 101

8501 AC Joure.

 

T.a.v. mevr. Limonard, de heer Tax en de heer de Roo.

 

Joure, 25 jan. 2008.

 

Betreft: groene afscheiding tussen Heremastate, De Famberhorst en de opberghaven.

Uw kenmerk 07041703.art  (zie bevestiging door mij op 19 april 2007 onder aan deze brief)

 

Geacht mevrouw Limonard, mijnheer Tax en mijnheer de Roo,

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie roemde de burgemeester zijn ambtenarenapparaat. Prima baas, de heer Kuiper. Ik houd er wel van, dat hij zijn medewerkers weet te waarderen. Wat wel jammer is: iedere keer als ik contact met de gemeenteambtenaren heb ervaar ik het anders. Wat voorbeelden: de procedure opberghaven eind jaren tachtig van de vorige eeuw. De lijdensweg welke ik moest gaan toen ik in een vlaag van onbaatzuchtigheid toestemming gaf (om niet) een noodontsluiting voor het asielzoekerscentrum op mijn grondgebied toe te staan. En nu weer uw schriftelijke toezegging (Uw kenmerk 07041703.art) van 17 april 2007. Dat de afspraken welke gemaakt zijn in 1990 van de vorige eeuw in het najaar van 2007 dus 17 jaar na dato  alsnog zullen worden uitgevoerd (zie bijlage). Als ik naar buiten kijk, dan lijkt het al bijna najaar 2008 en er is nog helemaal niets gebeurd! Ik heb het idee, dat de gemeente ‘demotiveren’ tot kunst heeft verheven. Het is me genoegzaam bekend, dat ik op het gemeentehuis word omschreven als een lastig mens. Daar heb ik geen enkele moeite mee. Waar ik wel moeite mee heb, is het feit dat ik niet serieus word genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

D.J. Bergsma.