Omstreden plan Broek-Zuid versus Anita Andriesen.

 

Dinsdagavond 2 september: eerste bijeenkomst van de klankbordgroep ontwikkeling Broek-Zuid. De heer D.S. Hylkema, (wethouder, o.a. ruimtelijke ordening) opent de vergadering en laat vrijwel direct weten, dat er over het woningplan zelf niet wordt gediscussieerd. “De vijfhonderd woningen komen er, dat staat vast”. Eén van de genodigden kan niet met deze ingrijpende beperking uit de voeten en verlaat geëmotioneerd de raadzaal.

 

Zaterdagmorgen 6 september lees ik in de Leeuwarder Courant op pagina 13. “Friesland halveert woningbouwambities”. Een citaat (op pagina 1): gedeputeerde Anita Andriesen constateert dat gemeenten veel meer woningplannen hebben dan gezien verschillende prognoses nodig zijn. Om leegstand te voorkomen…enz.

Zou de heer Hylkema dan toch voor zijn beurt hebben gesproken?

D.J. Bergsma.

 

Terug naar “De Famberhorst”.