Fam. D.J. Bergsma.                         

Omkromte 12.

8501 CR Joure.

Tel: 0513-412482.

E-mail:    agnesmb@hetnet.nl

E-mail:    famberhorst@hetnet.nl

Internet: www.famberhorst.nl

Internet: Mijn tuin…Mijn droom. 

 

B. & W. van Skarsterlân

Post bus 101

8501 AC Joure.

 

T.a.v. de heer H. Nijboer.

 

Joure, 6 september 2008.

 

Betreft: uw besprekingsverslag van 5 sept. j.l.

 

Geachte heer Nijboer,

 

Bij deze bevestig ik de ontvangst van bovenvermeld besprekingsverslag. U heeft in zijn totaliteit ons gesprek goed weergegeven. Eén punt komt in uw verslag niet zo goed naar voren maar wil ik wel nadrukkelijk beklemtonen. Niet alleen wil ik met de grondruil de schade aan mijn woongenot tot een minimum te beperken, maar tevens wil ik de groene as tussen het merengebied, natuurreservaat “De Twigen”, Oude tramweg, houtwal De Omkromte (gelegen tussen de Oude tramweg en de Jonkersvaart), natuurterrein “De Famberhorst” en het eeuwenoude erfgoed park Heremastate uitbouwen en versterken. Ook is mijn streven er opgericht om wat er nu nog over is van de oude historische Jonkersloot voor het nageslacht veilig te stellen.

Nog even dit: voor de roofbouw welke de gemeente heeft gepleegd en nog zal plegen (Sevenwolden) op het eeuwenoude erfgoed park Heremastate ben ik niet verantwoordelijk, maar ik zal wel alles in het werkstellen om natuurterrein “De Famberhorst” te versterken en uit te bouwen.

 

Ook mijn opmerking over de plaats waar volgens mij de rondweg moet komen te liggen heeft u goed weergegeven. Beter nog zou het zijn, (in verband met het landelijk karakter van het gebied) de rondweg onder de grond, of ± 2,5 meter onder het maaiveld aan te leggen.

Maar, als de gemeente eens wat reëler naar toekomstige verwachtingen zou kijken en wat minder naar achterhaalde groeimodellen dan is de kans groot, dat de weg helemaal niet nodig is. Immers: de bevolking neemt (gelukkig) op vrij korte termijn af. Er wordt steeds meer met netwerken gecommuniceerd waardoor er in de toekomst ook minder verkeer zal zijn. Een gemeentebestuur wat zichzelf serieus neemt hoort naar de toekomstige feiten te kijken in het belang van de leefbaarheid op langere termijn.

 

Freonlike groetnis,

D.J. Bergsma.

 

PS. Als ik Anita Andriesen (Leeuwarder Courant van zaterdag 6 september) goed heb begrepen, kan plan Broek-Zuid voorlopig wel even in de koelkast. Een vrouw naar mijn hart. Haar partij is niet de mijne, maar misschien stem ik wel op haar.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Fam. D.J. Bergsma.                         

Omkromte 12.

8501 CR Joure.

Tel: 0513-412482.

E-mail:    agnesmb@hetnet.nl

E-mail:    famberhorst@hetnet.nl

Internet: www.famberhorst.nl

Internet: Mijn tuin…Mijn droom. 

 

B. & W. van Skarsterlân

Post bus 101

8501 AC Joure.

 

T.a.v. de heer H. Nijboer.

 

Joure, 23 augustus 2008.

 

Betreft: verslag van oriënterend gesprek over een eventuele grondruil van perceel Omkromte 14 voor agrarische grond op 7 augustus 2008.

 

Geachte heer Nijboer,

 

Op 7 augustus j.l. om ± 8.30 uur is er op uw verzoek in het gemeentehuis een oriënterend gesprek met mij geweest over bovenvermelde eventuele grondruil. Wij hebben toen afgesproken, dat u daar een verslag van zou maken. Tot nu toe heb ik echter niets meer van u vernomen. U heeft het waarschijnlijk zo druk met plan Broek-Zuid dat het maken van het verslag er bij in is geschoten. Vandaar dat heb ik besloten zelf maar een verslag van het gesprek te maken.

 

Eerst even dit:

ik heb niet de illusie, dat ik met mijn strategisch gelegen kavel Omkromte nr. 14 het reeds jaren omstreden (klik hier voor een bezwaarschrift van okt. 1994) en volstrekt overbodige plan Broek-Zuid kan keren. Daarvoor is een meerderheid van sterke raadsleden nodig die meer oog hebben voor het welzijn van de mensen, de flora, de fauna en het milieu over pakweg 50 ŕ 100 jaar dan voor het batig saldo van het gemeentelijk grondbedrijf op dit moment.

 

Het volgende heb ik met u afgesproken:

in het uiterste geval ben ik bereid de unieke kavel Omkromte nr. 14 welke perfect past in de karakteristieke lintbebouwing van Broek Noord en Broek Zuid te ruilen voor agrarische grond om de schade aan mijn woongenot tot een minimum te beperken, maar ook, om de groene as tussen het merengebied, natuurreservaat “De Twigen”, Oude tramweg, houtwal De Omkromte (gelegen tussen de Oude tramweg en de Jonkersvaart), natuurterrein “De Famberhorst” en het eeuwenoude erfgoed park Heremastate uit te bouwen en te versterken. Ook is mijn streven er opgericht om wat er nu nog over is van de oude historische Jonkersloot voor het nageslacht veilig te stellen.

Er valt met mij alleen te onderhandelen over een definitief plan en niet op basis van voorlopige plannen welke nog vele malen gewijzigd kunnen worden. (Als ik de div. krantenberichten mag geloven, heeft de Gemeente het patent op dergelijke onderhandelingen.)

Tot zover het verslag van het oriënterende gesprek.   

 

Groetnis,

D.J. Bergsma.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fam. D.J. Bergsma.                         

Omkromte 12.

8501 CR Joure.

Tel: 0513-412482.

E-mail:    agnesmb@hetnet.nl

E-mail:    famberhorst@hetnet.nl

Internet: www.famberhorst.nl

Internet: Mijn tuin…Mijn droom. 

 

B. & W. van Skarsterlân

Post bus 101

8501 AC Joure.

 

T.a.v. de heer H. Nijboer.

 

Joure, 7 augustus 2008.

 

Betreft: bevestiging van oriënterend gesprek over een eventuele grondruil van perceel Omkromte 14 voor agrarische grond.

 

Geachte heer Nijboer,

 

Vanmorgen (07-08-08) om ± 8.30 uur is er op uw verzoek in het gemeentehuis een oriënterend gesprek met mij geweest over bovenvermelde eventuele grondruil. Volgens afspraak krijg ik van u een verslag van dit gesprek. Als het enigszins kan, wil ik het verslag graag in “Word” via e-mail ontvangen.

Bij voorbaat dank.

 

Groetnis,

D.J. Bergsma.

 

Terug naar “De Famberhorst”.