Fam. D.J. Bergsma.                         

Omkromte 12.

8501 CR Joure.

Tel: 0513-412482.

E-mail:    agnesmb@hetnet.nl

E-mail:    famberhorst@hetnet.nl

Internet: www.famberhorst.nl

Internet: Mijn tuin…Mijn droom. 

 

B. & W. van Skarsterlân

Post bus 101

8501 AC Joure.

 

Joure, 23 juni 2009.

 

Betreft: bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Boornzwaag - Hotel Langweerder Wielen

 

Geacht college,

 

Middels dit schrijven wil ik mijn ernstige bezwaren kenbaar maken tegen het bestemmingsplan Boornzwaag - Hotel Langweerder Wielen.

 

Om te beginnen klopt de naam van het plan volgens mij niet. Het moet zijn: bestemmingsplan Boornzwaag – appartementenbouw  Langweerder Wielen met ruimte voor de bouw van hotelaccommodatie.

Door de naam bestemmingsplan Boornzwaag - Hotel Langweerder Wielen” wordt de argeloze burger (kiezer) door u op het verkeerde been gezet. Immers, enkele politieke partijen willen alleen bebouwing op deze kwetsbare locatie toestaan als het veel permanente werkgelegenheid oplevert. Door het bouwen van appartementen waarvan een groot deel aan particulieren zal worden verkocht klopt het aantal voorgespiegelde vol- en deeltijd banen bij lange na niet. Als in een later stadium ook nog blijkt, dat er teveel appartementen voor hotelgebruik zijn gebouwd, worden deze overtollige recreatiewoningen waarschijnlijk ook te koop aangeboden, waardoor het aantal banen nog verder zal afnemen. De zeer geringe werkgelegenheid welke het plan uiteindelijk zal opleveren staat in geen enkele verhouding tot de blijvende schade aan het open landschap en het milieu.

 

De bezwaren nog even op een rij.

Vernietiging van kostbaar biotoop en landelijke open ruimte.

Verstoring van de tot de EHS behorende Langweerder wielen en de Put van Nederhorst door verlichting en geluid van aankomende en vertrekkende automobielen op ieder uur van de dag en de nacht.

Verstoring van het dag- en nachtritme in natuurgebied 'De Twigen' door de nachtelijke lichtvlek welke wordt veroorzaakt door het hotel en de appartementen.

 

Vervolg op blad twee.

 

 

 

 

 

 

Schadelijke neven effecten.

Het vakantieplezier van de spelevarende recreant wordt op een groot gedeelte van de Langweerder Wielen vergald door de aanblik op de dominante bebouwing bestaande uit appartementen, hotel en bijgebouwen. Het kan een reden voor de kritische toerist zijn om Langweer en de Langweerder Wielen te mijden.

Op wat langere termijn is het niet uitgesloten, dat door veranderende inzichten het viaduct in de A7 wordt vervangen door een aquaduct om de Friese meren beter met elkaar te verbinden. Het bovenmodale appartementendorp wordt dan één van de lelijkste plekken in recreatief Friesland.

 

De beste plek voor het hotelplan welke ik kan bedenken is de papierversnipperaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

D.J. Bergsma.

 

Terug naar natuurterrein “De Famberhorst”.