Fam. D.J. Bergsma.                         

Omkromte 12.

8501 CR Joure.

Tel: 0513-412482.

E-mail:    agnesmb@hetnet.nl

E-mail:    famberhorst@hetnet.nl

Internet: www.famberhorst.nl

Internet: Mijn tuin…Mijn droom. 

 

Joure, 2 oktober 2009

 

Aan de redactie van de Leeuwarder Courant

 

Betreft: roerige tijden in politiek Skarsterlân.

 

Dag dames en heren van de redactie,

 

Plattelandsgemeente Skarsterlân beleeft momenteel roerige politieke tijden. Naar het laat aanzien willen B.&W. dit deel van de schepping verpatsen voor een zak zilverlingen en sommige politieke partijen gaan daarin mee. In uw krant van gisteren (01-10-09) viel te lezen dat de Skarsterlândse vrienden van het Christelijk Democratisch Appel het al dan niet bestaande draagvlak onder de bevolking van onze gemeente niet serieus neemt. Zij gaan voor een hoger doel, namelijk: het collectieve belang.

Wij, de verontruste burgers van Skarsterlân hebben daar aan ander visie over. Deze visie willen wij graag middels onderstaande ingezonden brief aan uw lezers kenbaar maken.

 

Wij vragen u dan ook om onderstaande brief in de Leeuwarder Courant te plaatsten in de rubriek: ingezonden.

 

Alvast hartelijk dank hiervoor.

 

Vriendelijke groeten van de verontruste burgers van Skarsterlân.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Raadsleden van Skarsterlân aan zet.

 

Binnenkort moeten de raadsleden over het wel dan niet doorgaan van het zeer omstreden bestemmingsplan Boornzwaag, appartementenbouw  Langweerder Wielen met ruimte voor de bouw van hotelaccommodatie een beslissing nemen.

Zeer waarschijnlijk zijn de leden van de raad al bijgepraat door de plannenmakers. Dames en/of heren in snelle pakken c.q. mantelpakjes met een nog snellere babbel zullen geprobeerd hebben de raadsleden enthousiast te maken voor hun plannen, door kond te doen van de vele zegeningen die het plan voor de gemeenschap zal opleveren met in de hoofdrol, de werkgelegenheid.

Daar tegenover staan de vele bezwaarschriften tegen het plan welke bij de gemeente zijn binnengekomen. De bezwaarmakers hekelen o.a. de veel te optimistische voorstelling van zaken wat betreft de permanente werkgelegenheid. Zij vrezen dat er een verschuiving van werkgelegenheid zal plaatsvinden, waar reeds gevestigde bedrijven in en buiten de gemeente de dupe van zullen worden. Ook kan de bebouwing bij de A7 een reden voor de kritische toerist zijn om Langweer en de Langweerder Wielen te mijden. ‘Het vakantieplezier van de spelevarende recreant wordt immers op een groot gedeelte van de Langweerder Wielen vergald door de aanblik op de dominante bebouwing bestaande uit appartementen, hotel en bijgebouwen.’ Aldus één van de bezwaarmakers.

Verontruste en gemotiveerde burgers van Skarsterlân verlangen naar een evenwichtige duurzame leefgemeenschap, waarbij het milieu wordt ontzien en de natuur, de cultuur en het landschap weer een plaats van betekenis krijgt. In een dergelijke samenleving waar de mens niet boven staat maar deel van uit maakt, passen geen groteske plannen zoals het appartementen/annex hotelplan. Dit soort projecten vernietigen kostbaar biotoop en het landschap wordt er onherstelbaar door verminkt.

De keuze zal voor de raadsleden dan ook niet moeilijk zijn. Er is echter wel moed voor nodig om die keuze uit te spreken.

 

D.J. Bergsma.

(Groep verontruste burgers)

 

Terug naar natuurterrein “De Famberhorst”.