Fam. D.J. Bergsma.                         

Omkromte 12.

8501 CR Joure.

Tel: 0513-412482.

E-mail:    agnesmb@hetnet.nl

E-mail:    famberhorst@hetnet.nl

Internet: www.famberhorst.nl

Internet: Mijn tuin…Mijn droom. 

 

Aan de gemeenteraad van Skarsterlân

Postbus 101

8501 AC Joure.

 

Joure, 24 november 2009.

 

Betreft: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Hotel/appartementen – Langweerder Wielen).

 

Geachte raadsleden,

 

Eerder dit jaar, namelijk op 23 juni j.l.  heb ik reeds mijn ernstige bezwaren kenbaar gemaakt tegen het bestemmingsplan Boornzwaag - Hotel Langweerder Wielen (Zie bijlage). Dit keer wil ik mijn zienswijze geven op slechts één punt van dit krankzinnige plan, namelijk de met de provincie gemaakte afspraken over compensatie van de vele hectares natuurlijk/landschappelijk oppervlakte wat door de bebouwing en infrastructuur verloren gaat. Als ik goed ben ingelicht, dient het college/of de initiatiefnemers (voordat er met de uitvoering van het plan begonnen mag worden) duidelijk aan te geven waar het verloren gegane natuurlijk/landschappelijk oppervlakte gecompenseerd gaat worden. Ik heb de kaart van onze (steeds minder mooi wordende) gemeente er even bijgehaald en ben tot de conclusie gekomen, dat het onmogelijk is om het verloren gebied te compenseren aan weerzijden van de A7 vanaf de afslag Joure west tot aan de gemeentegrens vlak voor het Prinses Margrietkanaal. De gehele omgeving is, (met uitzondering van de A7 en de oude weg naar Sneek) “natuurlijk/landschappelijk” ingericht. Het college en of de initiatiefnemers kunnen compensatie zoeken op het pas aangelegde industrieterrein Woudfennen, maar ik denk niet, dat dit de bedoeling is. Het wordt dan ook moeilijk zo niet onmogelijk het te bebouwen en in te richten oppervlakte te compenseren. Maar zo erg is dat natuurlijk niet! De raad kan nu zonder noemenswaardig gezichtverlies het project afblazen, want: aan het onmogelijke is niemand gehouden.

 

Met vriendelijke groet,

 

D.J. Bergsma.

 

Bijlagen: twee.

 

Terug naar natuurterrein “De Famberhorst”.