A.C.T. Monkelbaan.                         

Omkromte 12.

8501 CR Joure.

Tel: 0513-412482.

E-mail:     agnesmb@hetnet.nl

E-mail:     famberhorst@hetnet.nl

Internet: www.famberhorst.nl

Internet: Mijn tuin…Mijn droom. 

 

Aan de gemeenteraad van Skarsterlân

Postbus 101

8501 AC Joure.

 

Joure, 25 november 2009.

 

Betreft: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Hotel/appartementen – Langweerder Wielen).

 

Geachte raadsleden,

 

Graag wil ik mijn zienswijze geven op bovenvermeld zeer omstreden bestemmingsplan Boornzwaag - Hotel Langweerder Wielen.

Het plan is in mijn ogen de zoveelste aanslag in de gemeente Skarsterlân op kostbaar biotoop, karakteristieke landschappelijke open ruimte en het leefmilieu van de vele andere levensvormen welke in onze gemeente voorkomen en waarvoor u als raadslid ook verantwoordelijk bent.

 

Als het over aanslagen op het milieu gaat, wijzen we graag naar een ander: zware milieucriminelen zijn het, die lui welke de regenwouden omkappen, de oceanen bevuilen en grote hoeveelheden gif dumpen omwille van het grote geld.

 

Hoe zou u de roofbouw die de gemeente onder uw toeziend oog op onze open ruimte pleegt willen noemen? Het antwoord op die vraag zal in hoge mate afhangen van de rekbaarheid van uw geweten, maar gaat u zich alstublieft niet verschuilen achter de dooddoener “werkgelegenheid”.

Marketing Fryslân is namelijk onlangs met cijfers op basis van uitkomsten van het CBS gekomen, waaruit blijkt dat Fryslân voldoende hotelaccommodatie heeft.

Met de bouw van bovenvermeld hotel zal waarschijnlijk een verschuiving van werkgelegenheid plaatsvinden ten koste van reeds bestaande (familie)bedrijven welke hun bestaansrecht in Friesland al lang hebben bewezen, terwijl investeerders en projectontwikkelaars uitstappen als de plannen niet naar verwachting verlopen. Vervolgens laten zij de gemeenschap met de brokken zitten. (Kijk maar naar Het gigantische debacle van de Blauwestad in de provincie Groningen)

 

Met vriendelijke groet,

 

Agnes Monkelbaan.

 

P.S. Voor mij is het onbegrijpelijk, dat de PvdA de rode loper uitrolt voor de geneugten van P.C. Hooftstraattypes ten koste van de leefomgeving van de plaatselijke bevolking. Over verwijdering met de achterban gesproken.

 

Terug naar natuurterrein “De Famberhorst”.