07-03-2005.

 

Geachte mevrouw Monkelbaan,

hartelijk dank voor uw reactie naar aanleiding van de informatieavond van vorige week. Hoe meer mensen actief meedenken en -praten des te beter kan met alle aspecten in de planvorming rekening worden gehouden. Wij realiseren ons dat voorzichtig met deze lokatie (op de grens van dorp en het buitengebied) moet worden omgegaan. In de door de gemeente in het leven geroepen klankbordgroep zal "de omgeving" dan ook zeker één van de belangrijkste discussiepunten zijn. Ik hoop dat u uw inbreng in deze discussie wilt leveren. Indien u zich nog niet voor deze groep heeft aangemeld, verwijs ik u graag naar de heer Rob Tax van de gemeente Skarsterlan.

Met vriendelijke groet,

Gerard Oldenhof
Manager Klant & Markt
Woningstichting Haskerland
De Merk 11
8501 AN  JOURE
0513-48 48 31

Linken:

Bezwaarschrift project Sevenwolden 06-03-05 klik hier.

Bezwaar blok 2 project sevenwolden 15-11-2006 klik hier.

Antwoord van de heer Gerard Oldenhof Manager Klant & Markt namens Woningstichting Haskerland op 21-11-2006. Klik hier.

Bedankbrief naar de heer Oldenhof op 22-11-2006 klik hier.

Terug naar de Famberhorst klik hier.