Fam. D.J. Bergsma.                          Joure, 15 november 2006.

Omkromte 12.

8501 CR Joure.

Tel: 0513-412482.

E-mail:    agnesmb@hetnet.nl

E-mail:    famberhorst@hetnet.nl

Internet: www.famberhorst.nl

Internet: Mijn tuin…Mijn droom. 

 

Woningstichting Haskerland
De Merk 11
8501 AN  JOURE

T.a.v. Dhr. G. Oldenhof
Manager Klant & Markt

 

Betreft: Project Sevenwolden

 

Dag mijnheer Oldenhof,

 

Op 06-03-2005 schreven wij u in een brief, dat wij ernstige bezwaren hebben tegen de bouw van gigantische woonunits aan de zuidkant van Heremastate (zie bijlage 1.) U antwoordde op 07-03-2005, ik citeer: “Wij realiseren ons dat voorzichtig met deze locatie (op de grens van dorp en het buitengebied) moet worden omgegaan.” (zie bijlage 2.)

Hoe voorzichtig bent u met de locatie omgegaan?

Wij zijn nu dik anderhalf jaar verder. Voor me ligt een indrukwekkende brochure “Project Sevenwolden” van maar liefst 18 pagina’s plus nog een bijlage van 4 pagina’s. De meeste bladzijden gaan niet over de geplande gebouwen zelf, maar meer over de toekomstige zegeningen die de diverse partijen ons hebben te bieden. De plaatjes van de te bouwen woningen laten sfeervolle liefelijke woningen zien. Niets is echter minder waar. Het worden twee kolossale blokken van vier lagen hoog, blok 2 zelfs vier en een halve laag hoog. Vooral op de bouw van blok 2 zijn we fel tegen. De laatste decennia is er al teveel roofbouw op Heremastate gepleegd. Dit kan er echt niet meer bij. Ons voorstel is: maak achter blok 1 een parkachtig wandelgebied wat aansluit bij Heremastate als kleine compensatie op de reeds verloren gegane delen van het park door bouw en uitbreiding van het gemeentehuis e.d.

In de krant las ik, dat Heerenveen het ontwikkelen van een stadspark overweegt en dat Drachten veel spijt heeft, dat ze de kans op een stadspark voorbij heeft laten gaan. Joure heeft al een park. Het is weliswaar een uitgekleed park, maar het tij kan nog keren. Als blok 2 wordt gebouwd zijn alle kansen voor Heremastate verkeken en heeft u veel uit te leggen aan de generaties na ons.

 

Met vriendelijke groet,

 

D.J. Bergsma.

 

Bijlagen: twee.

 

Bijlage 1: klik hier

 

Bijlage 2: klik hier

 

Ps. Wat er allemaal mis is gegaan met Heremastate kunt u lezen op internet. Klik hier.

 

Linken:

Bezwaarschrift project Sevenwolden 06-03-05 klik hier.

 

Antwoord van de heer Gerard Oldenhof Manager Klant & Markt namens Woningstichting Haskerland klik hier.

Antwoord op dit bezwaarschrift van de heer Gerard Oldenhof Manager Klant & Markt namens Woningstichting Haskerland op 21-11-2006. Klik hier.

Bedankbrief naar de heer Oldenhof op 22-11-2006 klik hier.

Terug naar De Famberhorst.