21-11-2006.

 

Geachte familie Bergsma,

 

De onderdelen van het plan waar u uw bedenkingen bij hebt, zijn punten die door de gemeente worden bepaald. Invulling van ruimte en stedenbouwkundige aspecten worden vastgesteld op het gemeentehuis waarna wij binnen die uitgangspunten een plan moeten opleveren. In dat opzicht dient u uw belangen beter door uw bezwaren bij de gemeente bekend te laten zijn. De gemeente zal de behoefte aan woonruimte en invulling van zorg en welzijn moeten afstemmen op de ruimtelijke beperkingen die er zijn. De wijze waarop u daar invloed op uit kunt oefenen zal men op het gemeentehuis aan u kenbaar kunnen maken.

 

Met vriendelijke groeten

 

Gerard Oldenhof

 

Linken:

Bezwaarschrift project Sevenwolden 06-03-05 klik hier.

 

Antwoord van de heer Gerard Oldenhof Manager Klant & Markt namens Woningstichting Haskerland klik hier.

Bezwaar blok 2 project sevenwolden 15-11-2006 klik hier.

Bedankbrief aan de heer Oldenhof op 22-11-2006 klik hier.

Terug naar De Famberhorst.