Fam. D.J. Bergsma.                         

Omkromte 12.

8501 CR Joure.

Tel: 0513-412482.

E-mail:    agnesmb@hetnet.nl

E-mail:    famberhorst@hetnet.nl

Internet: www.famberhorst.nl

Internet: Mijn tuin…Mijn droom. 

 

B. & W. van Skarsterlân

Postbus 101

8501 AC Joure.

 

Joure, 20 februari 2007.

 

Betreft: beloofde groene afscheiding tussen Heremastate en de opberghaven.

 

Geacht college,

 

Iedere keer als ik in de wintermaanden over de Harddraversweg ter hoogte van park Heremastate fiets en kijk naar het historische landgoed (stiefkind van Skarsterlân), dan overheerst het zicht door de kale loofbomen op de schepen in alle kleuren en maten die liggen in de opberghaven achter Heremastate. Wandel ik door het achterste stille gedeelte van het park, dan wordt de horizon naar het westen vervuild door het rommelige aanzien van dezelfde haven. Deze aanblik draagt uiteraard niet bij tot de beleving van de oude State. Vriend en vijand zal het met mij eens zijn: een afschuwelijk gezicht. Een gemeente die pretendeert “groen”te zijn, onwaardig.

 

Jaren geleden is aan de bezwaarmakers welke tegen aanleg van de opberghaven waren: o.a. “de vrienden van Heremastate” (bestaat die club nog?) en ondergetekende beloofd, dat tussen Heremastate en de opberghaven een wintergroene afscheiding zou komen. Hoogste tijd dus om die belofte na te komen. Het mooiste zou zijn, om een dubbele of driedubbele rij  taxus* tussen de opberghaven en park Heremastate tot aan de Jonkersloot aan te planten.

 

 

Er op vertrouwende, dat u uw belofte alsnog zult nakomen,

teken ik, met vriendelijke groet,

 

D.J. Bergsma.

 

Ps. Door een procedure fout van de gemeente hadden de bezwaarmakers de realisering van de opberghaven aanzienlijk kunnen vertragen. In overleg met de gemeente is toen (om kapitaalvernietiging en oplopende irritatie te voorkomen) besloten dat we geen gebruik (misbruik) van de ontstane situatie zouden maken. Wij hebben deze afspraak door middel van onze handtekening bevestigd.

 

Park Heremastate en omgeving wordt door korte termijn politiek, ongebreidelde expansiedrift en ontkenning van de natuurhistorische waarden door de gemeente bedreigd. Lees, wat er de laatste jaren met het park en omgeving mis ging en wat voor onheil de oude State nog te wachten staat. Klik hier.

 

Terug naar De Famberhorst.