Fam. D.J. Bergsma.                         

Omkromte 12.

8501 CR Joure.

Tel: 0513-412482.

E-mail:    agnesmb@hetnet.nl

E-mail:    famberhorst@hetnet.nl

Internet: www.famberhorst.nl 

Internet: Mijn tuin…Mijn droom. 

 

B. & W. van Skarsterlân

Post bus 101

8501 AC Joure.

 

Joure, 2 maart 2007.

 

Betreft: inspraak voorontwerp bestemmingsplan Joure-Sevenwolden.

Uw kenmerk 07021202.tgz.

 

Geacht college,

 

Middels dit schrijven wil ik mijn ernstige bezwaren kenbaar maken tegen de bouwplannen aan de Boeresingel achter het oude schoolcomplex Sevenwolden. Vooral blok 2 wat gebouwd gaat worden tegen de eeuwenoude houtwal (historisch kerkepad) de Boeresingel,  Heremastate (anno 1466)  en de eveneens zeer oude houtwallen van De Famberhorst zal blijvende schade aan de fauna van Heremastate aanrichten Deze enige open verbinding welke de State nog heeft met het buitengebied, de zogenaamde “groene as” wordt door het imposante gebouw van bijna 20 meter hoog afgesloten. Wilt u, dat de eeuwenoude functie van het park voor de fauna behouden blijft, dan mag u blok 2 nimmer laten bouwen. In plaats daarvan is het aan te bevelen om die plek in te planten met inheemse bomen en struiken welke aansluit bij het karakter van Heremastate. Hierdoor versterkt u de groene as en wordt de eerder gepleegde roofbouw door de gemeente op het park enigszins gecompenseerd.  

Wat betreft de bouw van blok 1: liever niet! Maar als het perse moet, dan kan de schade aan de omgeving enigszins worden beperkt door een zeer zorgvuldige inpassing.

Wat houdt dat in?

1e Voor de openbare verlichting armaturen kiezen welke niet de Boeresingel en Heremastate binnen kunnen schijnen (dit soort lampen zijn er). Dat verstoort namelijk het nachtelijk dierenleven in deze kwetsbare bosschages.

2e Er voor zorg dragen, dat autoverlichting nimmer in deze gebieden en De Faberhorst kunnen schijnen. Dit kunt u bereiken door het planten van wintergroene afscheidingen, bijvoorbeeld taxus.

3e Voldoende maatregelingen treffen, om lawaaioverlast in Heremastate en De Famberhorst waar mogelijk te beperken. Door veel groen aan te planten wordt lawaai enigszins geabsorbeerd.

Maar het allerbeste is: bouw ook blok 1 niet!

 

Met vriendelijke groet,

 

D.J. Bergsma.

 

Eerdere correspondentie over bestemmingsplan Joure-Sevenwolden.

Bezwaarschrift project Sevenwolden 06-03-05 klik hier.

Antwoord van de heer Gerard Oldenhof Manager Klant & Markt namens Woningstichting Haskerland klik hier.

Bezwaar blok 2 project sevenwolden 15-11-2006 klik hier.

Antwoord op dit bezwaarschrift van de heer Gerard Oldenhof Manager Klant & Markt namens Woningstichting Haskerland op 21-11-2006. Klik hier.

Antwoord aan de heer Gerard Oldenhof Manager Klant & Markt namens Woningstichting Haskerland 22-11-2006 klik hier.

 

Ps. Aan de raadsleden zou ik willen zeggen: hou de rug recht. Toon karakter. Kies voor de unieke groene long vlak bij het oude centrum. Kies voor de toekomst. Kies voor Heremastate. Het is 1 minuut voor twaalf!  

 

Park Heremastate en omgeving wordt door korte termijn politiek, ongebreidelde expansiedrift en ontkenning van de natuurhistorische waarden door de gemeente bedreigd. Lees, wat er de laatste jaren met het park en omgeving mis ging en wat voor onheil de oude State nog te wachten staat. Klik hier.

 

Terug naar De Famberhorst.