Fam. D.J. Bergsma.                         

Omkromte 12.

8501 CR Joure.

Tel: 0513-412482.

E-mail:    agnesmb@hetnet.nl

E-mail:    famberhorst@hetnet.nl

Internet: www,famberhorst.nl

Internet: Mijn tuin…Mijn droom. 

 

B. & W. van Skarsterlân

Postbus 101

8501 AC Joure.

 

T.a.v. mevr. Limonard, de heer Tax en de heer de Roo.

 

Joure, 19 april 2007.

 

Betreft: groene afscheiding tussen Heremastate, De Famberhorst en de opberghaven.

Uw kenmerk 07041703.art

 

Geacht mevrouw Limonard, mijnheer Tax en mijnheer de Roo,

 

In antwoord op uw bovenvermeld schrijven, bericht ik u, dat ik blij ben dat in het najaar alsnog de zorgvuldige inpassing van de opberghaven in het omringende historische landschap gerealiseerd gaat worden. Het is natuurlijk wel erg jammer, dat de voorzieningen op de domeinen van de gedupeerden (Heremastate en De Famberhorst) moeten komen en niet op het terrein van de horizonvervuiler zelf (opberghaven van JWS).  Had mijn moeder nog geleefd, zou ze gezegd hebben: ‘de wereld op z’n kop’.

 

Zoals we ter plaatse hebben geconstateerd is er in Heremastate nog wel enige ruimte om wat wintergroene beplanting aan te brengen. Op mijn grondgebied (De Famberhorst) is dat een stuk moeilijker. Ik wil namelijk niet, dat het karakter van de eeuwenoude houtwal te veel wordt aangetast. Bovendien is de houtwal vrij smal. Het zou mooi zijn, als in ieder geval een gedeelte van de beplanting op het terrein van de opberghaven geplant kan worden en een gedeelte op mijn grond. Ik vertrouw er op, dat wij er in goed overleg wel uit zullen komen.

 

Wat ik onbegrijpelijk vind is, dat bij de oplevering van de opberghaven de zorgvuldige inpassing in het omringende kwetsbare landschap volledig over het hoofd is gezien. Ik vraag me in alle oprechtheid af: heeft de gemeente wel de intentie gehad om de opberghaven verantwoord in de passen, of was die belofte meer bedoeld als zoethoudertje voor de bezwaarmakers? Ik zal het waarschijnlijk nooit te weten komen

 

Met vriendelijke groet,

 

D.J. Bergsma.

 

Terug naar natuurterrein “De Famberhorst”.