In te spreken tekst voor raadscommissie wonen en werken 10 april 2007.

 

Geachte commissieleden,

 

Ik ben Dominicus Bergsma, geboren en getogen Fries. Ik hou van onze provincie, van de kleinschaligheid en van het karakteristieke open landschap.

Dat open landschap wordt de laatste decennia constant bedreigd.

Te pas en te onpas wordt het geschonden en staat het op het menu van onze groei economie.

Volgens mij groeien we op termijn onze ondergang tegemoet en niemand schijnt zich hiervoor verantwoordelijk te voelen

Keer op keer worden de ijkpunten bijgesteld en voor je er erg in hebt is er weer onvervangbaar buitengebied verdwenen. Verkwanseld aan het grote geld. Verkwanseld: een mooi woord, maar de gevolgen van dat verkwanselen zijn dramatisch.

Ik kan het gewoon niet geloven, dat een christelijke partij als het CDA in principe achter de bouw van een hotel bij de put van Nederhorst staat, omdat de meester ons op de lagere school heeft geleerd, dat Christenen verantwoordelijk zijn voor het wel en wee van onze aarde in al zijn facetten.

Hij heeft er zeker niet mee bedoeld, dat de christelijke politiek alleen verantwoordelijk is voor het welzijn van de projectontwikkelaar en de lieden die zo nodig bovenmodaal in onze gemeente moeten recreëren ten koste van de bewoners, het milieu en het unieke open landschap.

Ook had meester het vaak over Farizeeërs en over Judas. Judas kwanselde ook. Hij is er niet gelukkig door geworden.

 

Ik dank u voor uw aandacht.

 

Terug naar “De Famberhorst”.