Fam. D.J. Bergsma.                          Joure, 12 april 2007.

Omkromte 12.

8501 CR Joure.

Tel: 0513-412482.

E-mail:    agnesmb@hetnet.nl

E-mail:    famberhorst@hetnet.nl

Internet: www.famberhorst.nl

Internet: Mijn tuin…Mijn droom. 

 

Betreft: reactie op een ingezonden brief in de Jouster Courant (11-04-07) van de heer Nipperus “Put van Nederhorst”.

 

Dag dames en heren van de redactie,

 

Wilt U onderstaand bericht als ingezonden brief plaatsen in de eerstvolgende Jouster krant?

 

Hartelijk dank hiervoor.

 

Groeten van de fam. Bergsma.

 

 


Put van Nederhorst.

 

Als ik de ingezonden brief in de Jouster krant (11-04-07) van de heer Nipperus goed begrijp, hebben burgemeester en wethouders van Skarsterlân de democratie bij de Put van Nederhorst ter aarde besteld. Uiteraard weet ik niet, of CDA wethouder de heer Hylkema bij de uitvaart aanwezig is geweest, wel is hij in de buurt van de put gespot door TV Frieslân. Enthousiast vertelde hij voor de camera, dat er nieuwe natuur zal worden gecreëerd tussen de A7 en het gat. Weliswaar in een andere vorm dan het bestaande open landschap maar dat schept ook weer kansen voor ander leven. Als ik op de verkennende schets in de Jouster krant het nog aan te leggen biotoop bekijk, zullen waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd hier de eerste aasgieren neerstrijken. Er is dus zeker sprake van een versterking van de al aanwezige natuur. Hoe noemde mevrouw van der Laan deze opwaardering van het milieu rond de put dinsdagavond ook al weer? Oh ja: ‘een win-win situatie’.

 

D.J. Bergsma.

 

Terug naar natuurterrein “De Famberhorst”.