Praktijk voor Loopbaanontwikkeling en Psychosynthese
individuele begeleiding - job counseling - coaching - supervisie


Psychologische praktijk, gevestigd in Delft


Gespecialiseerd in:


-
Werkgerelateerde problemen

-
Loopbaanvragen

-
Levensloop- en zingevingsvragen

-
Coaching en supervisieBeschikbaar voor
particulieren en werkgevers.
Klik
hier voor de site van de Praktijk.Werkgerelateerde psychische problemenSpanningen in het werk kunnen veel verschillende oorzaken hebben:
toenemende
werkdruk, reorganisaties, problemen met collega's.
Ook privť-problemen kunnen het functioneren op het werk nadelig beÔnvloeden.

Spanningen kunnen zich op verschillende manieren uiten:
gejaagdheid
, niet meer tot rust kunnen komen, machteloosheid, irritatie, angst en onzekerheid, gevoelens van somberheid.

Meestal gaat dit weer over en verdwijnt de spanning als de problemen zijn opgelost.

Als de problemen langer duren, of als de spanningen tot gevolg hebben dat werken moeilijk wordt, is het verstandig ondersteunende begeleiding te vragen.

Deze begeleiding bestaat in de eerste plaats uit het vaststellen van de symptomen en het onderzoeken van de oorzaken, en is vervolgens gericht op het herstellen van de emotionele balans zodat 'normaal' functioneren weer mogelijk wordt.

Om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen, wordt veel aandacht besteed aan de manier waarop je met moeilijke situaties omgaat.
Je kunt daarbij ook leren hoe je ervoor kunt zorgen dat problemen je minder snel uit evenwicht brengen.Loopbaan heroriŽntatie programma


Voor een heroriŽntatie op de loopbaan is een intensief programma ontwikkeld met een duidelijke structuur, waarin het maken van huiswerkopdrachten een belangrijke rol speelt.

Doel is de persoonlijke verhouding tot werk, zoals die in de loop der jaren is ontstaan, te herijken. Kwaliteiten, kennis, ervaring en vaardigheden worden in beeld gebracht en er wordt een helder profiel naar de arbeidsmarkt ontwikkeld.

Daarbij wordt veel aandacht besteed aan vragen als:
"Waar gaat mijn hart naar uit?" en: "Waar steek ik graag energie in?".

Omvang van het programma: een serie van zes gesprekken in een periode van drie ŗ vier maanden. In de tussenliggende perioden worden thuis schriftelijk opdrachten uitgewerkt.

Aansluitend kan ondersteuning worden gegeven bij solliciteren en 'netwerken'.


Levensfase- en ZingevingsvragenIndividuele Coaching en Supervisie


Coachings- en supervisiegesprekken zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in het functioneren en om het handelen in werk te verbeteren.

Onderwerpen van coaching zijn bijvoorbeeld de samenwerking met collega's, de houding naar klanten of cliŽnten, de manier van leidinggeven (of leiding ontvangen), het efficiŽnt gebruik van tijd en aandacht.

Bij de aanvang van een coachings- of supervisietraject worden heldere leerdoelen vastgesteld en worden afspraken gemaakt over de meest passende werkwijze.


Ook kan inhoudelijke supervisie worden gegeven voor professionals in het werkveld van de psycho-sociale hulpverlening.

Jelle Faddegon is geregistreerd supervisor voor de registratie als Psycholoog van Arbeid en Gezondheid NIP (tarieven op
aanvraag).


De Praktijk voor Loopbaanontwikkeling en Psychosynthese


is opgericht in 1996 en gevestigd in Delft.


Jelle Faddegon (1950) is geregistreerd Psycholoog van Arbeid en Gezondheid
NIP

en is opgeleid tot psychosynthese counsellor bij het
Centrum Psychosynthese Holland.


Hij werkte negen jaar als technisch-wetenschappelijk onderzoeker en negen jaar als organisatie-adviseur. Sinds bijna 20 jaar geeft hij vooral individuele begeleiding bij loopbaanvragen, zingevingsvragen en bij psychische problemen in de relatie tot werk. Hij was gedurende een tiental jaren tevens werkzaam als psycholoog bij een grote landelijke arbodienst.

De meeste ervaring deed hij op met medewerkers en leidinggevenden in onderwijs, overheid, openbaar vervoersbedrijven, ICT, technische en wetenschappelijke instellingen.


De praktijk kan worden ingeschakeld door particulieren, door werkgevers en door arbodiensten.

Ook wordt nauw samengewerkt met een aantal bedrijfsartsen en Delftse huisartspraktijken.
Kosten voor particulieren


Afhankelijk van de vraagstelling wordt gestart met een intake van 1 of 2 gesprekken;

op
basis daarvan worden afspraken gemaakt over de aard en omvang van de begeleiding.


Een consult van een uur kost:
Ä80,-

Een (vrijblijvend) oriŽnterend adviesgesprek kost Ä55,-.

Over deze bedragen is geen BTW verschuldigd.


De kosten van een consult worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Vaak is een werkgever bereid de kosten voor een begeleidingstraject te betalen. In dat geval wordt een offerte gemaakt, waarin doelstellingen, duur van de begeleiding en kosten zijn vastgelegd. Daarbij kunnen desgewenst aanvullende afspraken worden gemaakt m.b.t. rapportage en overleg.

Kosten voor werkgevers


Bij een begeleidingstraject dat in opdracht van een werkgever wordt verricht, worden in een offerte afspraken vastgelegd over aanpak, vermoedelijke duur en wijze van terugkoppeling.

Offertes zijn altijd op maat en gericht op de specifieke vragen, zowel van cliŽnt als van opdrachtgever.

Na een oriŽnterend gesprek volgt een intake van 1 of 2 gesprekken.
Op basis daarvan krijgen cliŽnt en opdrachtgever advies over het vervolgtraject en wordt de offerte opgesteld.

De intake kan, indien gewenst, ook afzonderlijk worden geoffreerd.


Tarieven worden op aanvraag verstrekt.

Contact


De Praktijk voor Loopbaanontwikkeling en Psychosynthese is gevestigd in Delft,
vlak bij het oude stadscentrum.

De praktijk is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer.

De praktijk is op onregelmatige tijden geopend van dinsdag t/m vrijdag.


Vragen om nadere informatie en aanmelding zijn 24 uur per dag mogelijk via voicemail of e-mail.


Adres:       Oostsingel 110
                   2612 HG Delft

telefoon:   (015) 219 00 31
fax:            (084) 220 43 23
e-mail:       praktijk@faddegon.nl

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27241786Klik hier voor de site van de Praktijk.

Klik hier voor het begin van de brochure.