Please select Language, svp taal kiezen

 

Nederlands      English

 

Schreurs Family 2006 Letter

 

We would like to start with wishing everybody a happy, healthy 2007 and enjoy the x-mass holidays with family quality-time.

 

The year started with the loss of Lilian’s father, who had to give up a difficult battle with cancer. Lilian was there with the family in his last month. Somebody said that one is not really gone as long as we remember and we certainly all do.

 

We moved house ‘up on the hill’, with extra rooms and more important, a great view. Moving is never easy and this one coincided with some serious rain. Two fallen trees blocking the access to the old house and a lot of rain blown into the new house. Problems always come in multiples and this was no exception. When moving Jan tripped over a box and landed with his head on a concrete wall, needing stitches and a couple of days of rest. From then on the new house has been good for us and we enjoy our breakfasts outside with a cool wind from the sea.

  

Jenny switched studies, from archeology in Leiden to the Hogere Hotelschool at the university of Maastricht. A bit closer to home and family. She certainly enjoys it and has done very well in her first half year. Jan and Mark switched from the British School, with part Dutch curriculum to the ABA with full international curriculum and for Jan the first year of the International Bacheloriat (IB). He did get his IGCSE at the British school with good results. A change of school is never easy, but this one was of course in familiar waters as Jenny had been there fore three years already. Lilian continued with Remedial Teaching at the PDO school here in Ras Al Hamra, which takes her down for at least two days per week, but most of the times far more as there is always more to do. Her collection of puppets has been ever increasing and occupies most of the free space along the staircase upstairs. Once in a while there is of course a big puppet performance at school. Maybe time to think about a career switch? Jan is very much enjoying the geology of Oman, of which there seems to be more and more the more detailed one looks. There will be another job change, to geological services  at the beginning of 2007, hopefully with more time to finish writing it all down.

 

And what have we done in between jobs and school? Quite a bit. Our website shows it all. It seems to have become quite famous and it is funny to receive messages from all over the world requesting information, help, and -most gratifying-, people sending simple messages to keep it up because they use and appreciate it a lot.

 

January 2006 Jabal Fahud

April 2006 Masirah Island and Landrover Paradise

May & September 2006 Snake Gorge and July 2006 Wadi Dayqah

 

 

Khaluf October 2006

Beehives at Bat and Al Ain, October 2006

 

Jabal Shams October 2006

Wahiba Challenge November 2006

 

The website tells the story of our various trips here in Oman, but this year we took one down nostalgia-lane, back to good old England where the boys were born. Our base was an old hotel, inclusive ghost, near the south coast in the shade of famous Arundel Castle. From there we visited the place where Jan was born, Oxshott, to find the house demolished but neighbour Elaine still as of old working in her garden. The house in Claygate, where Mark was born, was still very much the same and even for sale. Very nice to see the forests that we loved to roam and Hampton Court where we used to walk in the extensive Gardens. No surprise therefore to have our 2006 family picture with Arundel Castle as a backdrop.

 

2006 has had its ups and downs, but we appreciate the privilege of living in a smashing country, having good friends and family, getting a bit older, but being healthy and appreciating life in all its shapes and facets.

 

Lilian, Jan, Jenny, Jan jr and Mark

 

De familie Schreurs in Oman 2006

Natuurlijk beginnen we met iedereen een gelukkig en gezond 2007 toe te wensen en een paar fijne kerstdagen met de familie.

 

Dit jaar begon met het verlies van de vader van Lilian die het moest opgeven na een lang gevecht met kanker. Lilian was er volledig bij die laatste maand samen met haar familie en dat is een heel waardevolle herinnering. Iemand heeft ooit eens gezegd dat je niet echt dood bent zolang we ons herinneren en dat doen we wis en zeker allemaal.

 

We zijn ondertussen weer verhuisd, naar een huis ‘boven op de berg’, met meer plaats, maar veel belangrijker met een prachtig terras en een heel mooi uitzicht. Verhuizen is nooit gemakkelijk en dit keer met Lilian lang in Nederland was het zeker niet gemakkelijk. Daar kwam nog bij dat we toen we in twee huizen spullen hadden staan er een behoorlijke storm kwam opzetten met zware slagregens. Twee bomen lagen om bij ons oude huis met een hoop lekkage en ook in het nieuwe huis op de berg was het dweilen geblazen. Een ongelukje komt nooit alleen en onze verhuizing was geen uitzondering toen Jan achteuit viel over een doos en met zijn hoofd op een betonnen muurtje viel. Zijn hoofd had een paar hechtingen nodig en de verhuizing moest even wachten aan omdat hij een paar dagen kalm aan moest doen. Vanaf die tijd is het nieuwe huis goed voor ons geweest en iedere keer als we buiten op het terras ontbijten kunnen we zo immens van die mooie plek genieten.

 

Jenny veranderde van studie, van archeologie in Leiden, naar de Hogere Hotelschool aan de Universiteit van Maastricht. Dichter bij huis en de familie, maar ook een studie die beter bij haar persoon en achtergrodn aansluit en ze heeft het goed naar haar zin, met goede resultaten in de eerste semesters. Jan en Mark zijn ook van school veranderd. Van de Britse School met een gedeeltelijk Nederlands curriculum naar de ABA met een internationaal curriculum. Veranderen van school is nooit gemakkelijk, maar de jongens hebben het goed naar hun zin en de school was natuurlijk een oude bekende waar Jenny zo’n drie jaar met plezier heeft rondgelopen. Jan is begonnen aan zijn eerste jaar Internationaal Bacheloriaat en heeft zijn IGCSE diploma netjes binnen. Mark doet het goed en is ook weer bij zijn oude vrienden. Lilian is nog steeds heel druk bezig als remedial onderwijzeres op de PDO school, en is daar bijna iedere dag in de week. Dan is er natuurlijk de poppenkast, met zoveel poppen in ons huis dat het hele trappenhuis volhangt. Haar optredens zijn zonder uitzondering heel welkom bij alle kinderen en je zou bijna aan een carriere-switch gaan denken. Jan is nog steeds heel happy in de geologie van Oman. Daar is zoveel van dat je meer en meer vindt hoe dieper je erin raakt. Er komt weer een verandering van baan aanzetten in Geologische Ondersteuning, in het begin van 2007, en hopenlijk krijgt hij tijd om het allemaal op te schrijven.

 

En wat hebben we allemaal gedaan in 2006? Een hele hoop en het staat allemaal te lezen op onze website. Dat ding is enigszins uit de klauwen gelopen, maar omdat er vraag en waardering voor is blijft het maar groeien en groeien.

 

Een bloemlezing in plaatjes:

January 2006 Jabal Fahud

April 2006 Masirah Island and Landrover Paradise

May & September 2006 Snake Gorge and July 2006 Wadi Dayqah

 

 

Khaluf October 2006

Beehives at Bat and Al Ain, October 2006

 

Jabal Shams October 2006

Wahiba Challenge November 2006

 

De bloemlezing is lang, voornamelijk allemaal trips in het mooie Oman, maar er was toch wel een hele mooie trip ‘terug in de tijd’ een nostalgisch weerzien met de plaatsen in Engeland waar de jongens geboren zijn. We hadden een oud hotel in Zuid Engeland, vlakbij de kust, in de schaduw van het oude kasteel van Arundel, en wij zijn zeker dat er een spook bij hoorde. Vandaaruit hebben we Oxshott, waar Jan geboren is, bezocht. Het huis was net afgebroken, maar gelukkig was er wel nog die lieve buurvrouw, Elaine, die nog net zoals toen in de tuin bezig was. Dan was er Claygate, waar Mark geboren is, en dat was onveranderd. Het huis stond zelfs te koop. Die mooie plekjes in de bossen waar we vaak gwandeld hebben en de tuinen van Hampton Court waar we vaak te vinden waren. Geen wonder dat onze familiefoto dit keer in Engeland gemaakt is met het Arundel kasteel op de achtergrond.

 

 

 

2006 een jaar met ups en downs, maar we hebben het privilege in zo’n mooi land als Oman te wonen, weliswaar weer een jaartje ouder, maar allemaal gezond en wel, en waarderen daarom des te meer het leven in al zijn facetten.

 

Lilian, Jan, Jenny, Jan jr en Mark

 

Back to Homepage


@J Schreurs December 2006