Populus x canadensis 'Dorschkamp'
Populus x canadensis 'Flevo'
Sectie Aigeiros

Dorschkamp en Flevo zijn rond 1966 uitgegeven. Ze zijn geselecteerd in 1956 uit een grote groep zaailingen welke uit geforceerde kruisingen zijn verkregen.
Ze hebben beide dezelfde ouders (2 broers). Deze klonen zijn een Nederlands product, gemaakt door het toenmalige Rijksinstitut voor de bos en landschapbouw 'De Dorschkamp' (nu Alterra).

Dorschkamp is de snelst groeiende canadensis kloon. Maar hij is gevoelig voor harde wind. Vooral in bosverband waar de bomen in de luwte plotseling aan harde windvlagen onderhevig
zijn. In deze situaties komt kroonbreuk, stamschade en windworp voor. Als 1 rijige en solitaire beplanting kan de boom zich op de wind instellen en blijkt minder windgevoelig te zijn.

Flevo is een snelle groeier en een stuk minder gevoelig voor wind dan zijn broer Dorschkamp.

Beide bomen lijken veel opelkaar, hier een algemene beschrijving.
Brede kroon. Stam slingerend tot krom (Dorschkamp is wat breder en krommer dan Flevo).
Stam onderin ruw en donker, bovenin glader en lichter grijs. Als oude boom zware takken die doorlopen tot bovenin de kroon.
Als jonge boom afstaande takken.
Blad groot, driehoekig met hartvormige voet, het Dorschkamp is iets kleiner en heeft een rondere voet.
Flevo komt erder in blad.

Bruikbaar als laanboom of solitair op grote standplaatsen op het platteland.
Vormt geen wortelopslag
Weinig ziektegevoelig.
Windgevoelig
Niet geschikt voor kustgebieden


Foto: links Dorschkamp, rechts Flevo.