Populus x canadensis 'Hees' 'Ellert' en 'Koster'


Sectie Aigeiros

Hees, Ellert en Koster zijn rond 1990 uitgegeven. Ze zijn geselecteerd uit een grote groep zaailingen welke uit geforseerde kruisingen
zijn verkregen. Deze klonen zijn een Nederlands product, gemaakt door het toenmalige Rijksinstitut voor de bos en landschapbouw
'De Dorschkamp' (nu Alterra). Het zijn dus jonge klonen, bomen ouder dan 25 jaar bestaan alleen op proefveldjes.
Koster wordt het meest aangeplant daarna Ellert en Hees. Hees is een brede boom die doet denken aan 'Serotina'

boom Hees Ellert Koster
breette kroon breed matig matig
blad zommer lichtgroen groen groen
blad grootte normaal normaal klein tot normaal
uitlopen blad midden midden laat
twijgen dun normaal dun
hout kwaliteit goed goed zeer goed
geslacht vr. man. man.

Bruikbaar als laanboom of solitair op grote standplaatsen in stad of platteland.
Vormt geen wortelopslag
Weinig ziektegevoelig.
Weinig windgevoelig

foto, van links naar rechts, Hees, Ellert en Koster