Populus x canadensis 'Marilandica'


Sectie Aigeiros

De naam Marilandica betekend uit Maryland, America. Echter de kloon is ontstaan in Frankrijk. Mogelijk gaat het hier om een van de kruisings ouders
die uit America komt. Marilandica is natuurlijke kruising tussen P. nigra en P. canadensis 'Serotina'. De boom is na 'Serotina' de oudste kloon.
In Nederland komt hij voor sinds 1800 zo blijkt uit deze beschrijving door G. Houtzagers. In 1907 is op huize 'De Bannink' te Colmschate
een grote 'Marilandica' populier geveld. Volgens de jachtopziener kon men deze boom niet met 3 volwassen personen omarmen.
Er moest nog een kleine jonge als vierde person bij komen om de boom volledig te omspannen. Men kan dus aan nemen dat de boom
op borst hoogte wel 5 meter moet zijn geweest. Dit is een doorsnede van 1,6 meter.
Een toen 53 jarige arbeider verteld dat de boom in zijn jongensjaren al groot was. Dat zal dus rond 1855 geweest zijn.
Bij het vellen was duidelijk te zien dat de boom als zware poot was geplant. bij het rooien waren de 4 bijlslagen voor het snijden van de punt
waren nog duidelijk te herkennen. Neemt men aan dat bij velling deze boom 80 jaar oud was, hetgeen voor een exemplaar met dien omtrek
en gezien de persoonlijke mededeling toch zeker geen overdreven raming is, dan moeten er in 1827 toch al behoorlijk
zware knotten of bomen (van 15 tot 25 jaar) zijn geweest om dergelijke zware poten te kunnen leveren.
Toen de boom geveld was heeft boschbaas Wassink een paar 3 meter lange poten uit de top gehakt. Deze heeft hij geplant
en zijn nu 18 meter hoog en ter plaatse aanwezig zodat geen twijfel bestaad of de oude boom inderdaad een 'Marilandica' is geweest.

Marilandica was eens een veel voorkomende populier in Nederland. In de jaren dertig was 40% van de populieren een 'Marilandica' rest nu nog een paar procent.
De boom wordt nog steeds aangeplant zei het op zeer geringe schaal. Marilandica wordt verward met de zwarte populier. zie verschillen.
.

Boom met zware karakteristieke zijtak aan wind zijde.
Groeit vaak bochtig of krom, echter hoe beter de grond hoe rechter Marilandica groeit.
Stam is grijs met groffe schors platen en vaak knobbels.
Blad breed ruitvormig tot driehoekig, licht groen tot groen


Bruikbaar als laanboom op het platteland of solitair op ruime standplaatsen.
Vormt geen wortelopslag
Matige weerstand tegen roest
Weinig windgevoelig
Kan kortstondig overlast geven door zaadpluis

foto, 60 jaar oude bomen