Waarnemingen in de "Famberhorst" 1 bezoek, dus onvolledig.    
       
   
Braamsluiper     Pimpelmees    
Buizerd   Ransuil  
Ekster     Reiger    
Fitis     Roodborstje    
Fuut     Soepgans    
Grasmus     Spotvogel    
Groenling     Spreeuw    
Grote bonte specht     Tjiftjaf    
Heggemus     Torenvalk    
Houtduif     Tuinfluiter    
Houtsnip     Vink    
IJsvogel     Vlaamse gaai    
Kauw     Waterhoen    
Koolmees     Wilde eend    
Meerkoet     Winterkoning    
Merel     Zanglijster    
Patrijs     Zwarte kraai    
       
Bijzondere vermeldingen over de "Famberhorst":    
2003, 5 torenvalken (Falco tinnunculus) geringd.      
2004, 05/06/04 3 buizerds (Buteo buteo) geringd.      
2005, 13/06/05, om 15,30 in de "Famberhorst"waargenomen:    
1 koppeltje ijsvogels, nooit eerder in de zomer waargenomen.    
Waarschijnlijk broedpaar!        
         
Terug.