Welkom op mijn foto-site: Oude Groninger Kerken in beeld.

Home

Deze website is een combinatie van mijn belangstelling voor kerkelijke architectuur en  - kunst en mijn hobby, fotografie. U treft er fotoís aan van een aantal Middeleeuwse Groninger kerken. Omdat ik de nadruk wil leggen op het beeld, op het zichtbaar maken, zijn de toelichtende teksten bij de afbeeldingen beperkt gehouden. Niet afgebeeld zijn torenklokken en avondmaalszilver. Ook grafzerken komen heel beperkt aan bod.

De provincie Groningen is rijk bedeeld met historische kerken, hetgeen dwingt tot het maken van keuzes. Deze liggen in de beperking tot Middeleeuwse kerken. Dat wil zeggen dat de gepresenteerde kerken  dateren van voor de Reformatie, eertijds dus rooms-katholiek waren. Bovendien heb ik uit praktische overwegingen moeten kiezen. De start van de reeks ligt rond Appingedam.

Nicolaaskerk Oldenzijl

 N.B. Inmiddels bestaat de website uit twee delen. Deel 1 met Groninger kerken beginnend met de letters  A t/m O en deel 2 met de letters O t/m Z. Zowel links onder Inhoud (Naar kerken: A t/mO) als via de grote, bruine knop onder de titel van de site kan van het ene naar het andere deel worden genavigeerd. 
Ik zal het op prijs stellen uw reacties, op- en/of aanmerkingen op deze website te mogen vernemen. U kunt daarvoor gebruik maken van het gastenboek rechtsonder. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie.

Tenslotte wens ik u veel plezier bij het bekijken van mijn website. 
Bezoek via het webadres rechtsonder ook Oude Drentse Kerken in beeld en Dorpskerken in Ostfriesland.

 

 

Gastenboek

 

Copyright 2003-2005, J. Knottnerus.