Geheim,

Ik wist inmiddels wel de betekenis van het geheime document, maar hij maakte het, voor een leek als ik, nog iets duidelijker. In het document stonden de oriëntatie frequenties aangegeven en nauwkeurig welke procedu re het vliegtuig moest volgen om terug te komen op zijn basis. Als men niet exact de juiste procedure uitvoerde, kon het betekenen dat het een vijandelijk vliegtuig was en dat was dan op zijn minst verdacht of werd neergeschoten. Als dit document in handen van de Duitsers was gekomen, hadden ze een behoorlijk nauwkeurige doelwit indicatie gehad van de basis en dit had vele levens kunnen kosten.


Monument,

Via dhr. Schuwirth kwam ik ook in contact met de mensen van de Stichting Herdenkingsmonument Militairen die bezig waren een Monument van Verdraagzaamheid op te richten in het Leudal voor alle gesneuvelde militairen tijdens de oorlog in het Leudal gebied. Ook hierbij raakte ik betrokken en via John Wagemans kregen we weer uitnodigingen

tot het bijwonen van herdenkingen en in het speciaal Memorial Day in Margraten, waar ik zelfs de gelegenheid kreeg even met de Amerikaanse ambassadrice te praten, en waar we met legerofficieren van allerlei rangen gesprekken voerden.
Toen uiteindelijk het monument bij het Leudalmuseum werd onthuld, kreeg ook Des een uitnodiging. Hij kwam naar Nederland met zijn vrouw, zijn dochter en schoonzoon en we hebben een paar fantastische dagen met hen gehad. Des werd op de plek waar het vliegtuig is neergekomen, op de plek waar u gewoond had, zelfs nog gefilmd door L1 en hij, en wij ook, vonden dit een hele ervaring.

Tijdens deze indrukwekkende dagen ontmoette ik ook diverse Schotse veteranen die me betrokken bij weer andere oorlogsverhalen zodat ik nu ook met enkele van hen correspondeer.


vorige 1 2 3 4 5 6 volgende